Registerkort Nr L01

Minnesmärke och minnesplatta över slaget vid Vittsjö bro 1612

Land                                   SverigeL01d

Kommun (motsv)        Hässleholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:           100 m  N järnvägsöver-
gången, därefter höger
GPS-angivelse:            56°21’0.34″N 13°39’45.95″E

Inventerad
Namn:                               Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                              2016-05-17

Historia
Slaget i Vittsjö var mer en svensk flykt undan danskarna än ett regelrätt slag. Gustav II Adolf, som i december 1611 som 17-åring, hade bestigit Sveriges tron, var under vintern 1612 på härjningståg i Skåne som vedergällning för danskarnas härjningar i Småland och Västergötland under Kalmarkriget. Han och hans här, som bestod av ungefär 3 000 man, anförda av Nils Stiernsköld och Herman Wrangel, hade bland annat bränt staden och 24 socknar inom Göinge och Villands härad. Natten mellan den 10 och 11 februari 1612 övernattade kungen och en mindre styrka i Vittsjö. På förmiddagen anföll danskarna och kungen och hans följe fick fly norrut förbi Vittsjö skans mot Dragsån (numera Verumsån eller Vieån). Bron över ån var besatt av danskar varför kungen tvingades försöka ta sig över genom att rida över isen som brast och kungen och hans häst hamnade i vattnet. Kungen men inte hans häst räddades av den uppländske ryttaren Thomas Larsson och kammarjunkare Per Banér, som själv hamnade i vattnet och räddades av sin yngre bror Nils Banér, som sedan dog i strid i Ryssland året därpå. Thomas Larsson fick senare hemmanet Ingelsta (eller Igelsta) i Romfartuna socken som tack. Även Per Banér blev rikligt belönad. (delvis ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Wittsjö hembygdsförening, c/o Claes Ruderstam
Adress:                                      Snapphanevägen 9, 280 22 Vittsjö
Tfnnr:                                         0451-228 84
Mail-adress                              claes.ruderstam@telia.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     800 kr/år. Gräsklippning, slyröjning 2-3 ggr/år                          Renovering (vid behov):     4000 kr (ej nya kedjor). Nya kedjor? Upprättning av en hörnsten.                                                       Tvättning. Textförbättring. Ny infoskylt,

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen av granit från Bjärnum restes den 11 februari 1912 av bygdens män och kvinnor. Initiativtagare var sågverksägare Martin Holmgren
H 5 m Text: MINNE AF KONUNG GUSTAF II ADOLFS RÄDDNING I WITTSJÖ DEN 11 FEBRUARI 1612 AF RYTTAREN THOMAS LARSSON.L01
De som stupat begravdes i en massgrav. Denna var länge bortglömd men återfanns 1959 i samband med grävningen av ett dike inte mer än 100 meter från den tidigare resta minnesstenen. En minnesplatta lades framför minnesstenen. Text: HÄR FRAMFÖR VILA OKÄNDA SOLDATER FALLNA 1612
Informationsskylt: Ja (i dåligt skick)L01i

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten