Registerkort Nr L08

Minnessten över A O Ankarcrona

Län                                       Kristianstad (Skåne län)
L32

Kommun (motsv)         Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:            Tivoligatan i Tivoliparken Kristianstad
GPS-angivelse:              N56°01’40” E14°09’15”

Inventerad
Namn:                                  Hugo Nystrand
Datum:                                 2016-03-04

Historia
Axel Oskar Ankarcrona
föddes 1828-04-25 på Boserup i Risekatslösa (Malm), son till ryttmästaren och kammarherren Theodor Vilhelm  Ankarcrona och friherrinnan Charlotta Sture. Död 1908-04-23 i Kristianstad.
Kadett 1843, underlöjtnant 1847-03-02, löjtnant 1853-01-08, kapten 1862-01-21, major 1872-12-06, överstelöjtnant 1882-09-01, överste och chef Wendes artilleriregemente 1883-09-14. Avsked 1891-05-01.
Informationsofficer 1854, informationskapten 1857-1861, följde övningar i Danmark 1859, i Preussen 1860, i Norge 1867 och i Ryssland 1884. Regementskvartermästare 1861-1862, chef 6.batteriet 1862-1864, studieresa i Frankrike, Italien, Österrike och Preussen 1868-69, ordförande i artillerikommissionen 1875-1876, chef över artilleribefälet skjutningar på Tånga hed 1878 (Utdrag ur Kungl Wendes artilleriregementes officerskår 1794-1972 regementsofficerskår 1972-1983)

Ägare
Namn:                                     Kristianstad kommun
Adress:                                    291 80 Kristianstad
Tfnnr:                                       044-13 50 00
Mail-adress:                           kommun@kristianstad.se

Vårdare
Namn:                                           Kristianstad kommun
Adress:                                          291 80 Kristianstad
Telefon:                                         044-13 50 00
Mail-adress:                                 kommun@kristianstad.se

Övrigt
”För att vidareutveckla Tivoliparken bildades senare Tivolibolaget och i det var överste Ankarcrona ordförande under många år och han har stor förtjänst i parkens nuvarande utseende” (Utdrag ur Kungl Wendes artilleriregementes historia 1794-1994)
Text: ÖVERSTE A AXEL ANKARCRONA FÖRSKÖNADE OCH VÅRDADE TIVOLIPARKEN. TACKSAMMA STADSBOR RESTE STENEN 1939”
Informationsskylt: Nej

Projektet har finansierats av SvMM