Registerkort Nr IT01

Minnessten över flygkatastrofen utanför Salerno 1947

Land                                        Italien

Provins                                   Salerno

Kommun (motsv)              Scala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Via Vicenzo Amato
GPS-angivelse:                   40°39’4.83″N 14°36’18.91″E

 Inventerad
Namn:                                       Christian och Gustaf Braunstein
Datum:                                      2017-04-24

Historia
Sverige efter krigsslutet 1945 hade ett överskott på militära flygplan. Eftersom svenskar, med den legendariske Carl-Gustaf von Rosen i spetsen, hade anställts för att bygga upp det etiopiska flygvapnet, gavs en möjlighet att sälja svenska plan till Etiopien. Mellan 1947 och 1953 såldes sammanlagt 47 störtbombplan av typen B 17A till etiopierna, och sammanlagt 175 svenskar ur flygvapnet verkade i Etiopien fram till 1960-talets början.
I november 1947 levererades de första sjutton bombplanen. De flögs ned från Sverige av piloter ur F 6 i Karlsborg, F 7 i Såtenäs och F 21 i Luleå, och hade sällskap av personal från flygstaben och tekniker. Den 17 november var uppdraget fullgjort och 21 svenska flygofficerare och flygtekniker skulle återvända hem. De gick ombord på ett chartrat fraktplan, en Bristol 170 Freighter, från bolaget T-flyg. Ombord fanns också en besättning på tre man.
Vid sextiden på morgonen den 17 november lyfte planet från Addis Abeba och flög via Khartoum i Sudan där man gick ned för bränslepåfyllning. Därefter gjorde man ytterligare två mellanlandningar i Nordafrika innan man följande morgon flög ut över Medelhavet och tog en första paus i Catania på Sicilien. Därefter lyfte planet med sikte på Rom. Enligt färdplanen skulle det svenska planet flyga rakt över öppet hav till en punkt ungefär tio mil norr om Neapel, där man skulle komma in över land. Redan i höjd med Stromboli något norr om Messinasundet lämnade kaptenen över till andrepiloten med order att gå direkt mot Rom på en höjd av 1 000 meter över havet, och sedan på 2 000 meters höjd när man kom in över land. Själv gick kaptenen för att sova.
Sedan hände något. Planet vek av i 90 grader in mot kusten. Varför? Var det den mänskliga faktorn, vilket den överlevande kaptenen förnekade i sitt försvar av den omkomne andrepiloten? Eller var det vädret: molnen tätnade och skymde de branta bergssidor som kantade den annalkande Amalfikusten? Än i dag vet vi inte säkert svaret. Däremot vet vi alltför väl vilka konsekvenserna blev. Planet slog omkring klockan 16.15 lokal tid in i sidan på berget Monte Carro nära Scala, strax norr om Salerno, och bröts omedelbart i tre delar innan det kanade ned mot en ravin. Av de 24 ombord omkom 20 man direkt och en skadades så svårt att han avled kort senare. Endast tre personer överlevde, inklusive planets kapten.
Lokalbefolkningen hjälpte till att bärga överlevande och omkomna. Som tack för befolkningens insatser inrättade det svenska flygvapnet ett barnhem i trakten. Med en viss byråkratisk fördröjning kom de 21 omkomnas namn på plats på ”Minnenas vägg” i Flygvapnets minneshall i Försvarets materielverks byggnad i Stockholm. På Monte Carro är ett minneskors rest. Vid en ceremoni på platsen med anledning av 60-årsminnet av olyckan 2007 deltog både det svenska och italienska flygvapnet. Med i olycksplanet befann sig också den etiopiska statens kontanta betalning för de levererade flygplanen: en kista med guldtackor. För säkerhets skull hade tackorna målats svarta, och när de vid kraschen spreds ut runt flygplansresterna så anade ingen av räddningsarbetarna vad det var. Samtliga guldtackor kunde dock bärgas och föras till Sverige.

 Ägare
Namn:                                       Comune di Scala
Adress:                                      Piazza Municipio
Tfnnr:                                        089-857115

Kostnader
Vård, skötsel/år:                  Minnesstenen behöver tvättas och viss städning av området                                                     erfordras.
Renovering (vid behov):   Mindre renovationer erfordras bl a av glasyren . Texter behöver                                                     förbättras

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av ett kluvet granitblock på en låg sockel. Text på framsidan och svenska flaggor på övriga sidor samt inhägnad av blå-gula glaserade stenar. H 210 cm, B och D 90 cm .Framför stenen en äldre liggande textplatta Rest 1997 till minne av flygkatastrofen 1947.
Text på framsidan under en krona:  ANDERSSON NILS EINAR  ATLESTAM ERIK LENNART  AULEN GUSTAF EINAR HILDEBRAND  BENGTZON BENGT RAGNAR  CARLSSON DAN GEORG VINCENT  FELDT STIG GUSTEN  FRANDÈN TORSTEN OLOF  HAMMENFORS GÖSTA  HOLM NILS OSKAR  LANDGREN BENGT MAGNUS  MENOTTI BO  OLSSON PER ELIS LENNART PEHRSON SVEN OLOF  RAPPER OLOF GÖTHE  ROBERTSSON MAC ROBERT WALTER  THELNER PER GUSTAF SIXTEN  TILLBERG SVEN SIGURD  WALLIN CARL JOHAN  WESTDAHL JOHAN ESKIL  WANGE AXEL INGVAR  ÅGREN SVEN ARVID
Text på plattan: IN RICORDO AVIATORI SVEDESI PERITI SULLA MONTAGNA DEL CARRO II, 18-11 1947. IL POPOLO MEMORE POSE.  SCALA 14-7-1950.  NEL 50 ANNIVERSARIO CON RINNOVATA EMOZIOE.  SCALA 18-11-1997 Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrup

Projektet har finansierats av Försvarsmakten