Registerkort Nr I15

1986 Minnessten över Gotlands artilleriregemente i Visby

Län                                           Gotland

Kommun (motsv)             Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Framför f d P 18 kanslihus
GPS-angivelse:                     N57°36’50.70″ E18°16’52.97″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Förbandet hade sitt ursprung i beväringsartilleriet vid Gotlands nationalbeväring, vilken organiserades 1811 som ett resultat av rysk ockupation 1808 och genom en konvention antagen av gotlänningarna i december 1810 och som stadfästes av kung Karl XIII den 5 februari 1811. Det utgjordes då av två batterier och ett fästningskompani med en stamtrupp av 100 man, förlagd i Visby[5]. Förbandet omorganiserades 1861 till Gotlands nationalbevärings artillericorps och fick beteckningen No 4. Kåren bytte 1887 namn till Gotlands artillerikår (No 4).
Gotlands artillerikår erhöll 1892 den nya beteckningen No 7, för att det planerade Norrlands artilleriregemente skulle kunna bli No 4. År 1914 ändrades beteckningen till A 7.
Kåren antog den 1 juli 1975 det nya namnet Gotlands artilleriregemente.[
Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin proposition 1999/2000:30 att endast ett artilleriregemente skulle kvarstå i grundorganisationen. De regementen som regeringen ville avveckla var bland annat Gotlands artilleriregemente.
Den 30 juni 2000 avvecklades Gotlands artilleriregemente.

 Ägare
Namn:                                        Osäkert. Gäller alla minnesstenarna utanför Kanslihuset
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnessten av sandsten avtäcktes den 1 juli 2000.
Text under artillerigranaten GOTLANDS ARTILLERI 1711-2000  A 7
VERKADE PÅ VISBORGS SLÄTT 1986-2000
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten