Registerkort Nr I09

1889 Minnessten för Lummelunda och Tingstäde kompanier
(I 18) på Austris hed

 Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskvrining:                  2,5 km NO Tingstäde kyrka, väster om vägen
GPS-angivelse:                      N57°45’19.40″  E18°38’9.29″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Lummelunda och Tingstäde kompanier (Tingstäde, Hangvar, Hall, Lummelunda, Martebo och Stenkyrka socknar) ur Gotlands Nationalbevärings Norra Bataljon hade sin exercisplats på Austris hed i Tingstäde åren 1813 – 1889 respektive 1861 – 1886

 Ägare
Namn:                                      Tingstäde hembygdsförening ????
Adress:                                     Vice ordförande: Magnus Christiansson
Tfnnr:                                        0498-274813
Mail-adress                            thairauken@yahoo.se

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnesstenen avtäcktes den 1 juni 1991. Stenen är av Gotlandsmarmor, 1,2 m hög, 0,8 m bred och 0,2 m tjock.
Text: LUMMELUNDA KOMPANI 1813-1889 TINGSTÄDE KOMPANI 1861-1886 UR GOTLANDS NATIONALBEVÄRING ÖVADE HÄR
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten