Registerkort Nr H07

Minnessten över slaget 1612 vid Jutebackarna

Län                                            Kalmar

Kommun (motsv)              Nybro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid gång- och cykelväg nära Jutarnas väg och Sven Krååks  väg
GPS-angivelse:                      56°44’39.52″N 15°53’35.90″E

Inventerad
Namn:                                       Åke Persson
Datum:                                      2017-09-15

Historia
Minnet av Kalmarkriget lever fortfarande starkt bland befolkningen i Madesjö. Det starkaste minnet är kanske Sven Håkansson Krååk och slaget vid Jutebackarna. Slaget stod den 6 september 1612 i huvudsak kring Jutabacken som ligger en bit ifrån Madesjö kyrka. Den danska styrkan bestod av omkring 100 man fotfolk och ryttare. På den svenska sidan fanns omkring tjugo frivilliga bönder. Enligt traditionen skall Krååk ha klätt ut sig till en tiggare som sedan betalades för att visa vägen till Ebbehult av befälhavaren för den danska styrkan. Krååk skall sedan ha lett in den danska styrkan på ett villospår där bönderna låg i bakhåll. För att signalera bönderna att gå till anfall drog Krååk fram en hjullåspistol och skött officeren till döds. Vid den inledande fasen av slaget nedgjordes majoriteten av den danska styrkan. Den återstående delen som uppgavs vara ryttare flydde söderut men hans upp vid Göstorp, där även de dödades. Kropparna gjorde man av med genom att slänga dem i ett kärr i närheten.
Huruvida det gick till som traditionen lyder är osäkert. Att den danska styrkan skulle ha haft Ebbehult som mål är inte särskilt troligt. Istället är det mer troligt att den danska expeditionen var på jakt efter den upproriske kyrkohedern Petri Magnus Stolpe. Dessutom är det inte heller särskilt troligt att Krååk lyckades med hjälp från endast bönder. Vid den här tiden finns det belägg för att Krååk hade några knektar till sitt förfogande, rimligen måste en del av dem ha deltagit i slaget.
Som tack för sina insatser vid Jutebackarna tilldelades Sven Håkansson Krååk ägor i Ebbehult och . Efter kriget fortsatte Krååk att tjäna kronan genom att leta upp ”landsförrädare”, det vill säga bönder som hade svurit trohet till den danske konungen. Särskilt Öland drabbades hårt av detta på grund av att ön hade bytt herrar ett flertal gånger under krigets gång.

 Ägare
Namn:                                       Nybro kommun
Adress:                                      Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybr
Tfnnr:                                        0481-45 000
Mail-adress                             kommun@nybro.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1994 av kommunen
Text: VID DENNA PLATS UTKÄMPADES ETT SLAG DÄR BYGDENS BÖNDER UNDER LEDNING AV SVEN HÅKANSSON KRÅÅK SEGRADE ÖVER DANSK TRUPP
RÅDIGHET, DJÄRVHET OCH LIST GAV SEGER OCH KUNGLIG BELÖNING
KULTUR – FRITIDSNÄMNDEN RESTE STENEN 1994
Informationsskylt: Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten