Registerkort Nr G91

1893 Minnessten över Oscar II: s fanöverlämning till Kronobergs regemente på Kronobergshed

Län                                          Kronoberg

Kommun (motsv)             Alvesta

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Invid halmhyddorna på Kronobergshed
GPS-angivelse:                   56°58’17.22″N 14°33’53.49″E

Inventerad
Namn:                                      Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                     1917-03-22

Historia
År 1777 kom ett beslut att Dansjöryd, senare Kronobergshed, skulle vara Kronobergs regementes nya mötesplats. Heden planerades och uppröjdes och nästa år kunde Kronobergs regemente ha sitt första möte på Kronobergshed. På 1840-talet började man vid Norra Grännaforssavägen uppföra depålägret, en samling ”halmtält” som skulle bli typiska för Kronobergshed. En av dessa kojor finns kvar men är nu flyttad till hembygdsparken i Moheda. Bakom några backar fanns barackerna samt långa rader med lägerhyddor och den stora vaktbyggnaden. Från början var heden bara 500 m lång och 200 m bred, så när övningarna vid 1800-talets slut tog allt större plats, röjdes en del av skogen väster om heden upp. Detta område fick därför namnet ”Fällan”. I norra delen av heden låg ”Prästkullen”. Efter övningarnas slut 1919 flyttade regementet till Växjö.

 Ägare
Namn:                                     Alvesta kommun
Adress:                                    Centralplan, 1342 80 Alvesta
Tfnnr:                                       0472-150 00 vx
E-post                                       Webbansvarig@alvesta.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) år 1893
Text: På framsidan: REST XIII JULI MDCCCXCIII DÅ KONUNG OSCAR II TILLDELADE SITT KRONOBERGS REGEMENTE NYA FANOR
På frånsidan: OSCAR II
Informationsskylt : Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten