Registerkort Nr G04

1919 Minnessten över Kronobergs regemente på Kronobergshed

Län                                          Kronoberg

Kommun (motsv)             Alvesta

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Invid väg väg 126 strax innan avtagsvägen mot Kronobergshed
GPS-angivelse:                    56°58’28.12″N 14°34’5.11″E

Inventerad
Namn:                                     Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                    2017-03-22

Historia
Före Karl XI:s regeringstid åren 1672–1697, kan platsen för Kronbergs regementes mönstringar och övningar i fredstid ha förekommit vid Växjö. Hospitalsgärdet, Bäckalövs backar och stadens avbärgade åkrar blev områden för regementets övningar. Dessa var tyvärr alltför trånga och möjligheterna för övningar kunde endast utnyttjas vissa tider på året. Därför kom önskemål att få en annan mötesplats, men detta skulle dröja till en bra bit in på 1770-talet.

År 1777 kom ett beslut att Dansjöryd, senare Kronobergshed, skulle vara Kronobergs regementes nya mötesplats. Heden planerades och uppröjdes och nästa år kunde Kronobergs regemente ha sitt första möte på Kronobergshed. På 1840-talet började man vid Norra Grännaforssavägen uppföra depålägret, en samling ”halmtält” som skulle bli typiska för Kronobergshed. En av dessa kojor finns kvar men är nu flyttad till hembygdsparken i Moheda. Bakom några backar fanns barackerna samt långa rader med lägerhyddor och den stora vaktbyggnaden. Från början var heden bara 500 m lång och 200 m bred, så när övningarna vid 1800-talets slut tog allt större plats, röjdes en del av skogen väster om heden upp. Detta område fick därför namnet ”Fällan”. I norra delen av heden låg ”Prästkullen”. Efter övningarnas slut 1919 flyttade regementet till Växjö.

Ägare
Namn:                                 Alvesta kommun
Adress:                                Centralplan, 1342 80 Alvesta
Tfnnr:                                   0472-150 00 vx
E-post                                  Webbansvarig@alvesta.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) år 1919 av regementet.  Stenen är inhägnad av åtta granitpelare förenade av en järnkätting.
Text: KUNGL KRONOBERGS REGEMENTE VAPENÖFVADES 1778 – 1919 PÅ SIN MÖTESPLATS KRONOBERGS HED
REGEMENTET RESTE STENEN 1919
Informationsskylt:  Ja

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten