Registerkort Nr G06

1963 Minneskors från flygolycka vid Hästberga mosse i Göteryd, Älmhult

Län                                           Kronoberg

Kommun (motsv)             Älmhult

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Hästberga mosse, väster om Göteryds kyrka
GPS-angivelse:                56°34’33.58″N 13°52’13.13″E

Inventerad
Namn:                                     Carl-Gustav Petersson, Astor Engqvist och Björn Sjöström Datum:                                     2017-06-15

Historia
Måndagen den 30 september 1963 omkring kl 1000 larmades Delaryds brandkår till Göteryds kyrkby (åtta kilometer från Delaryd och brandstationen) för en ”olyckshändelse”. Larmet kommit från flottiljen i Ljungbyhed, och att flygvapnet redan hade personal som var på väg i bil. Dessutom var beredskapsstyrkan från I 11 i Växjö larmad för att avlösa oss och polis var på väg för assistans samt för att hålla den mindre vägen fri från obehöriga fordon. I Göteryd erhölls vägbeskrivning till byn Hästberga och att där svänga av på en liten väg mot Sjuhult. Här fick man också veta att det gällde ett flyghaveri och att brandfaran var extrem stor på- och vid nedslagsplatsen. Dessutom skulle ett område avspärras och sökning efter eventuella överlevande som klarat sig genom att hoppa i fallskärm skulle initieras. På kraschplatsen konstaterades att minst en människa var död och några man avdelades för att avgränsa nedslagsplatsen för utredarna som var på väg, samt givetvis för brandfaran. Övriga i styrkan satte igång med att söka efter en överlevande genom att kamma över området i cirklar runt nedslagsplatsen. Under detta sökande fann man varken någon människa eller fallskärm. Svenska kyrkan beslöt att viga ett stycke mark över kratern, och där anlägga en kyrkogård för jordfästning av de avlidna.

Ägare
Namn:                                   Blekinge flygflottilj  (F 17)
Adress:                                  Värperydsvägen, 372 50 Kallinge
Tfnnr:                                      0457-47 10 00
Mail-adress:                         exp-f17@mil.se

Vårdare
Namn:                                       Kyrkan i Göteryd och Hembygdsföreningen
Adress:                                     Göterydsvägen 10, 343 97 Älmhult
Tfnnr:                                         Kontaktperson: Björn Sjöström 070- 274 14 91
Mail-adress:                           bjorn.synnove@telia.com

Övrigt
Minneskors av trä inom ett staket
Text: Vänstra metallskylten: FLYGLÄRARE EVERT HENRIKSSON FRÅN ÅSTORP FÖDD 25 JULI 1936 OMKOM HÄR TILLSAMMANS MED SIN FLYGELEV VID EN FLYGOLYCKA DEN 30 SEPTEMBER 1963 ”JAG HAR HÖRT OM EN STAD OVAN MOLNEN”
Högra metallskylten: SÖREN NYMAN ESKILSTUNA *12.7.1944 MÖTTE HÄR DÖDEN GENOM FLYGOLYCKA D 30.9.1963 ”I DJUPET BOR SOM UTI HIMLEN GUD”
Informationsskylt:  Ja

Carl-Gustav Pettersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten