Registerkort Nr FI152

1918 Minnessten över stupade i frihetskriget i Vasa

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Vasa

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                      Norra delen av Vasa gamla begravningsplats
GPS-angivelse:                        N63° 6’34.93″ E21°36’52.94″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-07-13

Historia
Finska inbördeskriget (även frihetskrig, medborgarkrig, revolution) var en väpnad konflikt i det nyligen självständiga Finland, som pågick från den 27 januari till den 15 maj 1918, mellan den ”röda” sidan och den ”vita” sidan. Den ”röda” utgjordes av de ”röda” socialdemokraterna och den ”vita” av den konservativt ledda finländska senaten. De röda erhöll visst stöd från den nyinrättade bolsjevikiska regimen i Ryssland, medan de vita fick stöd från Tyskland och i begränsad utsträckning av Sverige. Kriget slutade med seger för den vita sidan.
Sammantaget dog omkring 37 000 personer i samband med kriget, varav drygt 20 000 från den röda sidan som arkebuserades eller avled i fångläger.

Ägare
Namn:               Vasa kyrkliga samfällighet
Adress:              Vörågatan 1, 651 00 Vasa
Tfnnr:                +358 44 4808471
Mail-adress     vaasan.hautaustoimi@evl.fi 

Vårdare
Namn:               Se ovan

Övrigt
Minnesmärket avtäcktes 26.6.1921 av föreningen Finlands Vänner i Stockholm som anskaffade minnesmärket och det överläts till Vasa ev. luth. församlingars skötsel.Harald Wadsjö, född 20 juli 1883 i Maria Magdalena församling, Stockholm, död 14 augusti 1945 Söndrums församling, Hallands län, var en svensk arkitekt. Han utformade mellan 200-300 gravar. Inspirationen hämtades ofta från tidiga gravvårdar, med en föresats att hitta tillbaka till en äldre hantverkstradition. Detta i kontrast till det sekelskiftets gravplatser, som kunde upplevas som röriga med stenar som var allt för stora och industriellt tillverkade gravvårdar utan känsla.
Text: Här vila rikssvenska vapenbröder fallna i Finlands frihetskrig 1918.
namnen på de 18 frivilliga rikssvenskar som stupade i Finlands frihetskrig.
De gavo sina liv för månghundraårig gemenskap mellan Sverige och Finland
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten