Registerkort Nr I19

2000 Minnessten över Gotlands kustartilleriregemente i Fårösund

 Län                                            Gotland

 Kommun (motsv)               Gotland

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Fårösund, hörnet av Kustparksvägen-Varvsvägen
GPS-angivelse:                       N57°51’50.14″ E19° 2’53.88″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2016-07-31, 2023-08-10

Historia
Den militära närvaron i trakterna runt norra Gotland inleddes i samband med Krimkriget. Då blev Fårösund en strategiskt viktig plats. Engelsk och fransk flotta använde sundet som bas, etappstation och observationspunkt under kriget mot Ryssland. Sveriges neutralitet hade ifrågasatts och både Tyskland och Ryssland krävde att Fårösund skulle befästas om neutraliteten skulle respekteras. Kustartilleriet kom till i början av 1900-talet och försvaret köpte upp mark och byggnader. En stor militär verksamhet byggdes upp på norra Gotland och så sent som 1986 byggdes en ny kasern med 48 förläggningsplatser.
Genom försvarsbeslutet 1936 beslutade riksdagen att ett nytt kustartilleriförband skulle bildas och förläggas till Fårösund. 1930 års försvarskommission föreslog att förbandet skulle benämnas Fårösunds kustartillerikår. När förbandet bildades den 1 juli 1937 blev det dock under namnet Gotlands kustartillerikår (KA 3).
Fyra kompanier organiserades. Hela området var på 110 hektar och mellan 200 och 400 personer har varit verksamma på Gotlands kustartilleriregemente som var Gotlands största arbetsplats. Den 6 juni 1939 klockan 08:00 på morgonen hissades flaggan framför kanslihuset för första gången. I december samma år mobiliserades kustartilleriet och den inkallade styrkan uppgick till cirka 1000 man.
Genom försvarsbeslutet 1948 fastställdes 1949 en ny organisation för bland annat kustartilleriet. För Gotlands kustartillerikår innebar den nya organisationen att utbildningen på luftvärnskanon överfördes till det nybildade luftvärnet inom armén.
Den 1 april 1960 i ett kungligt brev bestämdes det att Gotlands kustartilleriförsvar och Gotlands kustartillerikår från den 1 juli 1961 skulle ha gemensam chef och gemensamma stabs- och förvaltningsorgan i fred.
Gotlands kustartilleriregemente avvecklades i oktober 2000.

 Ägare
Namn:                                        Fastighets AB Bunge Kronhagen
Adress:                                       c/o Avant Företagskonsult AB, Vasagatan 46, 104 20 Stockholm
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit
Text:  GOTLANDS KUSTARTILLERIREGEMENTE, KA 3, 1938-2000, UTBILDNINGSPLATS FÖR FASTA OCH RÖRLIGA KUSTARTILLERIFÖRBAND TILL GOTLANDS OCH SVERIGES FÖRSVAR
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten