Registerkort Nr I17

1991 Minnessten över krigsflygfältet i Bunge

Län                                            Gotland

 Kommun (motsv)             Gotland

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid infarten till Bunge läger
GPS-angivelse:                      N57°51’13.70″ E19° 2’7.81″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2016-07-31

Historia
1937 påbörjades arbetet med att anlägga ett flygfält nära marinflygbasen i Fårösund. Tanken var att stationera 20 bombflygplan på ön för att tillsammans med sjö- och kustartilleriförsvar försvara norra Gotland. Fältets rullbanor och hangarer blev klara 1939, under försommaren 1940 förflyttades tillfälligt en division J 9-jaktflygplan från F 9 Säve till fältet. I juli förflyttades F 9:s båda divisioner med J 8 som kom att användas av Flygvapnet vid utbildningen av silverflygarna. Under 1943 placerades B 3:or från F 1 Hässlö, S 16 och S 17 från F 11 Nyköping på fältet. Under andra världskriget sista år ökade spänningen i området runt Gotland med både tyska och allierade gränskränkningar, och Flygvapnet placerade 1944 ut landningshinder runt fältet med undantag för själva landningsstråket. Flygfältet användes av Flygvapnets propellerplan som ett övningsfält 1939–1965 och en militär flygplats 1965–1991. Vid flygfältet har Flygvapnet haft en flyglottautbildning fram till fältets nedläggning 1991. Mellan 2012 och 2014 bedrevs trafikflyg av företaget Rauk Air mellan Bunge och Stockholm Bromma flygplats.

 Ägare
Namn:
Adress:                                      Bunge Flygfält 620 35 Fårösund
Tfnnr:                                        0704 96 86 41
Mail-adress                             inger@bungeflygfalt.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren (claes@bungeflygfalt.se, 070 77 11 258)

Övrigt
Natursten av granit uppsatt 1997
Text på en mässingsskylt mellan ett flygvapentecken och ett lottatecken:
BUNGE LÄGER I FLYGVAPNETS TJÄNST 1939-1991.
ANLAGD 1938-39. 3 RULLBANOR 1940. UTBYGGD 1940.
ÖVNINGSFLYGFÄLT 1939-1965
ÖVRIG MILITÄR FLYGPLATS 1965-1991
FLYGLOTTASKOLA 1962-1991
FLYGFÄLTET ANVÄNDES AV FLYGVAPNETS PROPELLERFLYGPLAN. MELLAN 1939 OCH 1945  REGELBUNDET ANVÄNT SOM UTBILDNINGS- OCH KRIGSFLYGFÄLT SAMT FÖR NEUTRALITETSVAKT AV SÅVÄL JAKT-, BOMB- SOM SPANINGSFÖRBAND. FLYGVERKSAMHETE VID NYUPPSATTA GÖTA FLYGFLOTTI. (F 9 – GÖTEBORG) INLEDDES 1940 PÅ BUNGE FLYGFÄLT.
FRAM TILL 1946 BEDREVS ÄVEN MÅLFLYGNING MED CIVILA FLYGPLAN FÖR FÖRSVARET.
FRÅN 1965 ENBART FLYGNING MED MÅLFLYG FÖR LOTTAUTBILDNING OCH HELIKOPTERFLYGNING.
CA 10.500 FLYGLOTTOR UTBILDADES INOM I HUVUDSAK LUFTBEVAKNINGS-, SJUKVÅRDS- OCH FÖRPLÄGNADSTJÄNST I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET SVERIGES LOTTAKÅRER.
MINNESSTENEN REST 1997 AV PERSONAL FRÅN F D FLYGLOTTASKOLAN
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten