Registerkort Nr E32

2020 Veteranminnesmärke på Korumplatsen i Linköping

 Län                                             Östergötland

Kommun (motsv)                 Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Korumplatsen strax söder om Grenadjärvallen
GPS-angivelse:                        N58°23′47″ E15°36′35″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Hans Wigren och Lena Mindus
Datum:                                       2020-08-07

Historia
Linköpings kommun har färdigställt ett minnesmärke tillägnad militära och civila utlandsveteraner. Märket skall sprida kunskap om veteraners insatser, men också ge Linköpingsbor en möjlighet att delta i högtidlighållandet av veteraner på Veterandagen den 29 maj.
Intill skogen vid Infanterivägen 6, söder om Grenadjärvallen, är minnesmärket i brons placerat med en liten distans ut från berghällen.

Ägare
Namn:                                    Linköpings kommun
Adress:                                   Kultur- och fritidsnämnden, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                     013-20 60 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                 –
Renovering (vid behov):  –

Vårdare
Namn:                                   Ägaren

Övrigt
Platta av brons på ett stenblock
Text under en fredsduva: TILL MINNE AV DE KVINNOR OCH MÄN SOM SKYDDAT MÄNNISKORS SÄKERHET OCH RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV ÖVER HELA VÄRLDEN GENOM TJÄNSTGÖRING FÖR FRED, FRIHET, RÄTTVISA OCH DEMOKRATI.
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten