Registerkort Nr E20

1939-45 Minnesplatta över stupade och omkomna ur Livgrenadjärregementet i Linköping

 Län                                             Östergötland

Kommun (motsv)                 Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Korumplatsen strax söder om Grenadjärvallen
GPS-angivelse:                        N58°23′47″ E15°36′35″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Hans Wigren och Lena Mindus
Datum:                                       2020-08-07

Historia
Livgrenadjärregementet bildades den 1 januari 1928, genom att Första livgrenadjärregementet och Andra livgrenadjärregementet upplöstes och avvecklades som självständiga regementen. Det nya regementet övertog beteckningen som Första livgrenadjärregementet hade fört, I 4.

 Ägare
Namn:                                       Linköpings kommun
Adress:                                      Kultur- och fritidsnämnden, Östgötagatan 5, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                        013-20 60 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

 Övrigt
Platta på sten uppsatt 1954
Text under regementets symbol: Kungl. Livgrenadjärregementet hugfäster minnet av stupade och under beredskapstjänst förolyckade livgrenadjärer 1939-1945
I Finland
Fältväbel Ach. Wigert-Lundström 10.9.1941, Soldat MHP Liholm 25.5.1941, Soldat EEK Höög 3.6.1942, Löjtn. BOA Fure 19.6.1942, Fänr. LE Thorbjörnson 28.6.1944
Vid Palovara (Norrb.) 3.7.1944
1189-4-42 Lindström, 1350-4-42 Wikman, 988-4-42 Lindberg, 2175-4-42 Norrman,  1419-4-42 Gustafsson, 1798-4-42 Langueville, 2282-4-42 Nilsson, 1892-4-42 Gabrielsson, 2383-4-42 Lind
05-27-36 Åberg 24.5.1940, .212-25-30 Johansson 15.1.1941
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten