Registerkort Nr E10

1922 Minnessten över omkomne Gösta Runö på Malmslätt i Linköping

 Län                                           Östergötland

Creative Commons CC-by Flygvapenmuseum / Sofia Svalmark

Kommun (motsv)               Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Flygvapenmuseum, Malmslätt
GPS-angivelse:                      N58°24’36.33″ E15°31’22.94″

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:                                     2020-09-25

Historia
Gösta Runö, född 9 december i Stockholm 1896, död i Linköping 13 november 1922 (flyghaveri), var en svensk militär pilot (löjtnant) och modern femkampare, som tävlade för I 20 IF, Umeå. Han blev olympisk bronsmedaljör i modern femkamp i Antwerpen 1920.
Den 13 november 1922 havererade en Phönix D III från Malmen vid Lilla Ånestad, 3 km söder om Linköping. Föraren, löjtnant Gösta Runö (I 20) omkom. Fadern lät göra en mindre (30 x 40 cm) minnessten, som placerades på nedslagsplatsen. När området bebyggdes på 1960-talet flyttades stenen till annan plats inom nedslagsområdet. 1986 utsattes stenen för åverkan och man bedömde att Flygvapenmuseum borde ta hand om minnesstenen och förvara den. Så skedde också och minnesstenen flyttades till Flygvapenmuseum.

Ägare
Namn:                                        Flygvapenmuseum
Adress:                                       581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                         013-283000
Mail-adress                              exp-hkpflj@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Motiv: Porträtt av löjtnant Gösta Runö, militär flygförare. Tillhör Gamla Malmen-samlingen. GM 1172. Ur Flygvapenmuseums bildarkiv.

Övrigt:.
Text: LÖJTNANT GÖSTA RUNÖ. FALLEN D 13/11 1922
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten