Registerkort Nr E11

1925 Inhugget minnesmärke över omkomne korpral O Jakobsson söder Stora Lund

Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)               Ödeshög

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   ca 700 m S Stora Lunds gård, Hästholmen
GPS-angivelse:                      58°15’9.67″  N14°37’41.27″E

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad av oss
Datum:                                      2020-09-25

Historia
Flygkompaniet inrättade en skjutskola vid Vätterns strand år 1921. Personalen förlades till det gamla ryttmästarebostället Stora Lund några kilometer söder om Hästholmen. Skjutskolan utvidgades och förbättrades med tiden och användes sommartid av Flygkompaniet t.o.m. 1925, d.v.s. under dess återstående existens. Några riktiga hangarer för flygplanen blev dock inte byggda, utan man fick nöja sig med tälthangarer.
Den 2 juni 1925 inträffade en olycka där värnpliktige korpralen Olof Ivar Wille Jakobsson omkom. Jakobsson hade just lyft med sin Phönix-jagare nr 949 för övningsskjutning mot ballonger och nått ca 100 meters höjd. Av okänd anledning minskade motorvarvet och planet gick i spinn. Flygplanet slog ner på en berghäll och tog eld. Jakobsson var försedd med fallskärm, men höjden var för låg för att denna skulle kunna vara till någon nytta.
En minnesskrift finns inhuggen i den berghäll mot vilken planet störtade.

 Ägare
Namn:                                        Ombergs Golf Resort
Adress:                                       Stora Lund, 559 93 Ödeshög
Tfnnr:                                         0144-121 60
Mail-adress                               info@ombergsgolfresort,se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt:.
Text:  FÄLTFLYGAREN KORPRAL O. JAKOBSSON 2/6 1925
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten