Registerkort Nr DE33

Minnessten över mötet mellan Gustaf II Adolf  1631 och Johann George i Düben

Land                                         Tyskland

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommun (motsv)               Bad Düben

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I hörnet av gatorna Friedhof- och Gustaf-Adolf-Strasse.
GPS-angivelse:                      N51°35’41.4″ E12°35’04.9″

Inventerad
Namn:                                       Per-Erik Jansson och Johanna Lundgren
Datum:                                      2022-07-18

Historia
Under 30-åriga kriget, år 1631i september, skedde mötet mellan kung Gustaf Adolf och den sachsiske kurfursten Johann Georg, två allierade protestantiska furstar, invid kyrkogården i Düben där de bägge arméerna förenade sig och marscherade i riktning Breitenfeld och segern där (dock att Sachsarna lämnade fältet efter första skottet och svenskarna stred ensamma).

 Ägare
Namn:                                        Bad Düben kommun (Kurstadt Bad Düben)
Adress:                                       Markt 11, 04849 Bad Düben
Tfnnr:                                         0049-34243-7220
Mail-adress:                             stadt@bad-dueben.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren och Heimatverein Bad Düben

Övrigt
Minnesstenen av sandsten med inskrift placerades 1895 i hörnet av kyrkogården. Den 2 augusti 1936 invigdes ett betydligt mer anspråksfullt monument av Heimatverein Bad Düben varvid kyrkogårdsmuren också användes. De svenska och sachsiska vapensköldarna har nu placerats i muren på ömse sidor av minnesstenen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Text: AN DIESER STELLE FAND AM 15.SEPTEMBER 1631 DIE PERSÖNLICHE BEGEGNUNG DER VERBÜNDETEN PROTESTANTISCHEN FÜRSTEN DES KÖNIGS GUSTAV ADOLF VON SCHWEDEN UND DES KURFÜRSTEN JOHANN GEORG VON SACHSEN STATT. DIE VERBÜNDETEN ARMÉEN ETWA 38000 MANN RÜCKTEN VON HIER AUS ZU IHREM SIEGE BEI BREITENFELD VOR
Informationsskylt: Ja

Per-Erik Jansson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten