Registerkort Nr DE35

Minnessten över slaget vid Leipzig 16-19 oktober 1813

 Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)                Leipzig

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Hörnet Torgauerstrasse och Leupoldstraße
GPS-angivelse:                      N51°21’37.1″ E12°26’37.4″

Inventerad
Namn:                                        Per-Erik Jansson och Johanna  Lundgren
Datum:                                      2022-07-19

Historia
Slaget vid Leipzig var ett fältslag under det sjätte koalitionskriget. Det stod den 16–19 oktober 1813 vid Leipzig i västra Sachsen. Slaget slutade med en avgörande seger för de allierade och förlust för Napoleon. Med över en halv miljon deltagande soldater var slaget det största i Europa före första världskriget och kallas på tyska traditionellt för Völkerschlacht bei Leipzig,
Koalitionsarmén bestod av fyra enskilda arméer: den österrikiska armén från Böhmen under Karl von Schwarzenberg, den preussiska armén från Schlesien under Gebhard von Blücher, den ryska armén från Polen under Levin August von Benningsen och den svenska nordarmén under Karl Johan Bernadotte.

 Ägare
Namn:                                       Stadt Leipzig
Adress:                                      Untere Wandelhalle, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Tfnnr:                                         0049-0341 123-2241
Mail-adrrss:                             dezernat1@leipzig.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Stenen är i dåligt skick och anges med: Apelstein zur Zeit geschlossen.

Vårdare
Namn:                                        Stadt Leipzig,, Kulturamt
Adress:                                       Thomasiusstraße 1 , 04109 Leipzig
Tfnnr:                                          0049-341 123-4280,
Mail-adress:                               kulturamt@leipzig.de

Övrigt
Under åren 1861-1864 satte, på eget initiativ och med egna medel, Theodor Apel upp ett 40-tal stenar. Dessa kompletterades senare genom gåvor och stiftelser till ett 50 tal. De ursprungliga stenarna av sandsten har i vissa fall ersatts av mer beständigt material. Stenarna anges som ”Apel 1 – 50”. Stadens utveckling med ny bebyggelse och ny gatudragning gör att inte alla stå på ursprunglig plats, men alltid i närheten. Sten Apel 38:s höjd är 1,5 meter.
Text: IV. KOLONNE, KARL JOHANN, KRONPRINZ VON SCHWEDEN. 50 000 MANN
Informationsskylt: Nej

Per-Erik Jansson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten