Registerkort Nr D22

Gravkvarter för Södermanlands regemente på Gamla kyrkogården i Strängnäs

Län                                            Södermanland

Kommun                                  Strängnäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Gamla kyrkogården
GPS-angivelse:                          N59°22’13.51″ E17°1’57.89″

Inventerad
Namn:                                           Hans Norlén, Claes och Eva Grafström
Datum:                                         2022-06-23

Historia
Regementets kasernområde uppfördes åren 1916–1921, och inflyttningen från Malma hed skedde den 3 juli 1921, men det stod helt färdigt först sommaren 1923.

Ägare
Namn:                                            Strängnäs domkyrkoförsamling
Adress:                                           Biskopsgränd 2, 64530 Strängnäs
Tfnnr:                                             0152 24500
Mail-adress                                  strangnas.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Text:
Under regementets vapen: KUNGL SÖDERMANLANDS REGEMENTES GRAVPLATSNågra enskilda gravar omger den stora stenen.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten