Registerkort Nr C20

1982 Minnesskylt över f d Försvarets Läroverk i Uppsala

 Län                                            Uppsala

Kommun                                 Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: Byggnaden som har inrymt Försvarets Läroverk och senare namnändrat till Försvarets gymnasieskola ligger väster om Dag Hammarskölds Väg och 1 km söder om Uppsala slott. Skylten är belägen på fasaden mot Dag Hammarskjölds Väg (norra väggen mot huvudingången):
GPS-angivelse59°50’39.26″N  17°38’15.09″E

Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-05-23

Historia
Försvarets läroverk grundades på 1943 i Uppsala, för att ge fler möjlighet att utbilda sig till ett yrke inom dåvarande Krigsmakten. Krigsmaktens utbildningslinjer, till exempel officer eller underofficer, krävde en viss utbildningsnivå. För att säkerställa att utbildningsnivån på officersaspiranterna var likvärdig startades en skola. Den 1 juli 1943 bröts den kompletterande utbildning i allmänna ämnen ur från Arméns underofficersskola (AUS), för att samlas inom den nybildade skolan Försvarets läroverk (FL). I samband med skolreformen Lgy 70, kom Försvarets läroverk att byta namn den 1 september 1971 till Försvarets gymnasieskola (FGS). Den 30 juni 1982 upplöstes och avvecklades Försvarets gymnasieskola.

Verksamhet

 Ägare
Namn:                                       Akademiska Hus  Helene Sedvall
Adress:                                      Artillerigatan 7, 752 37 Uppsala
Tfnnr:                                        018-618314
Mail-adress                             info@akademiskahus.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Byggnaden kallas nu Magistern (Glunten ligger öster om vägen).
Text: DENNA BYGGNAD UPPFÖRDES FÖR FÖRSVARETS LÄROVERK SEDERMERA FÖRSVARETS GYMNASIESKOLA. NÄRMARE 10 000 ELEVER FRÅN ARMÉN, MARINEN OCH FLYGVAPNET FICK HÄR SIN UTBILDNING I CIVILA LÄROÄMNEN UNDER ÅREN 1943 – 1982
Informationsskylt:  Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten