Registerkort Nr C12

1924 Minnessten över byggandet av hängbron i Överboda, Skutskär

Län                                             Uppsala

Kommun (motsv)                Älvkarleby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:  5,5 km N Karl XIII:s bro i Älvkarleby
GPS-angivelse:           N60°36’42.07″ E17°26’26.25″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-09-02

Historia
Att ingenjörsförbanden gjorde arbeten för det civila var inte ovanligt. Den första hängbron trupp ur Svea och Göta Ingenjörkårer byggde var över Västerdalsäven, Limedsforsen 1916. Konstruktör var löjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren (VVK), professorn vid Tekniska högskolan Carl Forssell. På 1920-talet kom arbeten för civila beställare åter igång på allvar. 1922 byggde Svea Ingenjörkår en bro vid Voxna-Lobonäs och två år därefter denna hängbro vid Överboda. Bron var 110 m lång och byggdes i två etapper, 20 maj – 20 juni utfördes grundläggnings- och betongarbetena och en månad senare överbyggnaden. Konstruktör var Carl Forssell.
6 september 1924 invigdes den 137 meter långa hängbron med pompa och ståt. Först över bron gick kyrkoherden Frans Tivell tillsammans med landshövding Hjalmar Hammarsköld och kårchefen överstelöjtnant Karl Amundson. Ingenjörkårens musikkår spelade och det var feststämning.
Det var kyrkoherden Frans Tivell som såg till att bron byggdes. Han satt med i byggnads-kommittén och åtog sig alla uppdrag kring bygget. Han lyckades övertala cheferna vid ingenjörkåren på Laxön att ställa upp med gratis byggarbetskraft. Tivell kallade sig själv ”den stora tiggaren” och tiggde ihop byggmaterial för att kunna sammanföra församlingsborna. Totalt kostade bron 40 000 kronor.
Bron betydde mycket för de boende på Överboda-sidan då många boende i Gårdskär, Överboda, Sågarbo och Tegelbruket jobbade i Skutskär. Innan bron byggdes fick de ta vägen runt Älvkarleby över Karl XIII:s bro när de skulle till arbetet. Det innebar att många sov över i enkla kaserner i Svarthamn i veckorna. Tack vare hängbron kunde arbetarna ta sig hem varje dag. Innan brobygget hade färjkarlen Karl Holmgren fullt upp. Han rodde folk över älven i ur och skur. Det var bara att gå ner till älvkanten och ropa ”båt” så kom han med roddbåten.
Efter ett tiotal år begränsades trafiken på hängbron. 1943 stod nuvarande Dalälvsbron färdigbyggd och en rivning av hängbron diskuterades. Det blev dock ingen rivning utan på 1950-talet renoverades hängbron och fick förstärkta bropelare samt valvbågar av stål. 1956 återinvigdes bron av landshövding Georg Andrén.

 Ägare
Namn:                                        Älvkarleby kommun
Adress:                                       Box 4, 814 21 Skutskär
Tfnnr:                                         026-830 00
Mail-adress                              kommun@alvkarleby.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Text: KUNGLIGA FORTIFIKATIONEN BYGGDE BRON ÅR 1924
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten