Registerkort Nr B32

1939-45 Minnessten över beredskapen vid Vaxholms kustartilleriregemente på Rindö

Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)               Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Rindö park
GPS-angivelse:                       N59°23’35.59″ E18°26’1.89″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2012

Historia
Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1), var ett svenskt kustartilleriförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1902 och 2000. Förbandet var förlagt till Rindö i Stockholms skärgård i Uppland för bemanning av Vaxholms fästning och Oscar-Fredriksborg fästning samt Hörningsholms kustposition.

 Ägare
Namn:                                        Amfibieregementet (Vaxholms kommun marken)
Adress:                                      Berga, 130 61 Hårsfjärden
Tfnnr:                                        010-823 30 00Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren?

Övrigt
Minnessten av granit. H 240 cm, B 85 cm D 85 cm. Minnesstenen som har stort konstnärligt värde är gjord av konstnär Elis Erikssson som var värnpliktig vid KA 1 under beredskapsåren. Motiv. Man på post. De skilda vapnen. Grupp med fana, bonde, säd, kvinna och gosse skördar frukter, duvor flyger från denna sida in överst på vänstra sidan.
Text på framsidan:  1939 1945
Informationsskylt  Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten