Registerkort Nr A54

1831 Epitafium över generallöjtnant Johan August Sandels i Klara kyrka

Län                                       Stockholms stad

Kommun (motsv)          Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:             Inne i S:t Klara kyrka, Klara Östra kyrkogata 3
GPS-angivelse:                59°19’52.44″N 18° 3’41.47″E

Inventerad
Namn:                                   Christian Braunstein
Datum:                                  2019-10-25

Historia
Johan August Sandels var son till bergsrådet Samuel Sandel (som adlades 1772) och Catharina Elisabeth Brandt, en dotter till Georg Brandt. Han blev kadett vid Artilleriregementet i Stockholm 1775, ryttmästare vid finska kompaniet av Adelsfanan 1785 och major vid Karelska dragonkåren 1787. 1799 blev han överste, chef för Savolax jägarregemente 1803, chef för Savolaxbrigaden i april 1808 med ställning som generalmajor, befordrad till generallöjtnant 1813. Tillförordnad överståthållare i Stockholm 1815. Han var riksståthållare i Norge 1818–1827 och blev fältmarskalk 1824.
Den 29 juni 1809 upphöjdes han i friherrligt stånd och 1815 till greve, han blev under sin livstid även en av rikets herrar och lantmarskalk. Hans porträtt hänger i lantmarskalks-rummet på Riddarhuspalatset. Den 22 januari 1831 i Stockholm, var en svensk greveen av rikets herrarfältmarskalk och ämbetsman. Han var den siste som innehavt fältmarskalksgraden i svenska armén och avled den 22 januari 1831 i Stockholm
Sandels var chef för Savolaxbrigaden under Finska kriget 1808–1809, där han bland annat segrade i slaget vid Virta bro. Han nämns i flera av dikterna i Johan Ludvig Runebergs diktsamling Fänrik Ståls sägner, till exempel SandelsLöjtnant Zidén och Sven Dufva.
(utdrag ur Wikipedia) 

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms domkyrkoförsamling
Adress:                                       Stortorget , 111 29 Stockholm
Tfnnr:                                          08-723 30 00
Mail-adress                               sth.domkyrko.forsamling@svenskakyrkan.se

Övrigt:
Epitafium marmor på sockel av svart av granit uppsatt år 1831
Text: JOHAN AUGUST SANDELS
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten