Registerkort Nr A45

1860 års garnisonskyrkogård

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm
GPS-angivelse:                      59°19’56.95″N 18° 6’9.14″E

Inventerad
Namn:                                       2017-02-12
Datum:                                     Christian Braunstein och Peter Wetterberg

Historia
Under perioden 1841-1915 begravdes här flera tusen soldater av vilka de allra flesta var unga pojkar, som vårdats och slutat sina dagar på Garnisonssjukhuset på Kungsholmen, nuvarande Regionhuset. Även civilanställda och anhöriga till soldater är begravda här. Efter att Garnisonskyrkogården i Silverdal på Järvafältet invigdes 18 oktober 1914 flyttades gravsättningarna avseende militärer från Stockholms garnison dit. Sista gravsättningen ägde rum år 1959 i en familjegrav.
På 1860 års Garnisonskyrkogård finns endast 59 gravstenar bevarade. Bland annat finns här manskapsgravar för Kungl. Svea Livgarde (I 1), Kungl. Göta Livgarde (I 2), Kungliga livgardet till häst (K 1) och Kungl. Svea Artilleriregemente (A 1), samt en grav för furiren Styrvold vid H.M.K:s Norska garde.

 Ägare
Namn:                                       Stockholms stad
Adress:                                      Kulturförvaltningen, Box8100, 163 08 Stockholm
Tfnnr:                                         08-508 31 900
Mail-adress                              kultur@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Gravarna kommer att tvättas 2020

Vårdare
Namn:                                        Garnisonsminnesföreningen i Stockholms län
Adress:                                       Swedenborgsgatan 15 A, 118 48 Stockholm
Telefon:                                     0708-62 28 00
Mail-adress:                             claes.grafstrom@telia.com

Övrigt
59 gravstenar och gravkors
Texter uppifrån: KONGL LIFGARDETS TILL HÄST MANSKAPSGRAF KONGL SVEA LIFGARDES MANSKAPSGRAV KONGL GÖTA LIFGARDES MANSKAPSGRAV FANJUNKAREN EKMAN HH REGTS VÄBELN VID K. L TILL HÄST FRANS LUDV. MARSCHALL FÖDD 1828 DÖD 1863 FURIREN VID H. M. KS NORSKE GARDE I. O. STYRVOLD * 1847  † 1878 Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten