Registerkort Nr Ä25

Minnesmärke över J E Hägerflycht och gravsten för J Nisbeth från slaget vid Ratan 1809

Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)               Robertsfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   450 m SSO Ratans bygdegård
GPS-angivelse:                      N63°59’11.61″ E20°53’26.38″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2021-10-09

Historia
Träffningen vid Ratan ägde rum den 20 augusti 1809 i Ratan i Västerbotten under finska kriget 1808-1809.
Den ryske generalen Nikolaj Kamenskij fick underrättelser om den svenska  landstigningen vid Ratan och insåg att hans situation inte var god. Han beordrade omedelbart reträtt norrut för att möta det nya hotet och genom en krigslist såg han till att den svenske generalmajoren Eriksson blev kvar vid Öre älv. På bara 36 timmar marscherade den ryska armén 80 km och stötte då ihop med de svenska styrkorna under ledning av general Wachtmeister i Sävar. Här utbröt ett åtta timmar långt slag. Wachtmeister som inte såg riktigt vad som hände på slagfältet blev orolig för att hans styrkor höll på att inringas varför han beordrade reträtt till Djäkneboda. Där ställde han upp armén och hade ett mycket bra utgångsläge. Det fanns bara en smal korridor genom vilken ryssarna skulle kunna passera och det vore lätt för det svenska artilleriet att beskjuta fienden. Wachtmeister blev trots detta orolig för att han styrkor skulle kunna bli inringade och innan någon ny sammanstötning blev av beordrade han ny reträtt till Ratan.
Strax före klockan 15.00 den 20 augusti 1809 strömmade de ryska soldaterna in i Ratan. Där möttes de av en förödande artillerield från kanonsluparna. På Ledskär fanns ytterligare sju kanoner och på Rataskär även ytterligare två kanoner som gav oavbruten eld in mot byn. Striderna pågick i fyra timmar. Framemot klockan 8 på kvällen insåg Kamenskij att läget var hopplöst och beordrade reträtt.
I Ratan finns idag två krigsminnesmärken; en gravsten över kapten Johan A Nisbeth, Upplands regemente som stupade vid Sävar. Det andra är ingen grav utan ett minneskors som restes i samband med 100-årsminnet av anhöriga till fänrik J E Hägerflycht, Svea livgarde som sårades vid striderna i Sävar och sedan avled på ett lasarettsfartyg i Ratan.

Ägare
Namn:                                        Robertsfors kommun
Adress:                                       Storgatan 13, 915 31 Robertsfors
Tfnnr:                                         0934-140 00
Mail-adress                              kommun@robertsfors.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravstenen och minnesmärket är placerade på en rektangulär stensättning kringgärdad av ett staket.
Minnessten i form av en snedställd platta av granit fäst vid en natursten.

Text: TILL MINNE AV JOHAN ERIK HÄGERFLYCHT FÖDD 31 JULI 1780. FÄNRIK VID SVEA LIFGARDET. STUPAD VID SÄVAR 19 AUG 1809
Gravkors i form av ett svart kors av järn som är placerat framför Hägerflychts minnessten.
Text: J NISBETH CHEF FÖR KGL UPPLANDS REGTES JÄGARE STUPADE HÄR ÄROFULLT FÖR FÄDERNESLANDET DEN 19 AUG 1809

Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten