Registerkort Nr H10

Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Stadsparken, Oskarshamn

 Län                                            Kalmar

Kommun (motsv)                Oskarshamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Stadsparken, 200 m OSO Oskarshamns kyrka
GPS-angivelse:                       N57°15’45.57″ E16°27’13.54″

Inventerad
Namn:                                        Oskarshamns kommun
Datum:                                       2020-10-24

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.
Genom monumentet vill Oskarshamns kommun hedra personer som har deltagit eller deltar i internationella operationer, militära eller civila/humanitära. Vid minnesplatsen kan veteraner, men också vänner, anhöriga och andra, samlas för att minnas och hedra veteranernas insatser för fred och frihet.

 Ägare
Namn:                                        Oskarshamns kommun
Adress:                                       Varvsgatan 8, Box 706, 572 28 Oskarshamn
Tfnnr:                                         0491-880 00
Mail-adress                              servicecenter@oskarshamn.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Monumentet är utfört i grå granit från stenbrott i kommunen. Minnesplatsen har tagits fram i dialog med lokala veteraner och Veteranförbundet i Kalmar län. Minnesstenen skulle ha invigts 24 oktober 2020 men på grund av pandemin är det senarelagt till våren 2021.
Text: På den vänstra stenen: I FREDENS TJÄNST
Text på den högra stenen FN-symbolen.

Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten