Registerkort Nr X08

1901 Minnessten över Hälsinge regementes Alfta kompani vid kyrkan i Alfta 

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Ovanåker 

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Utanför stora ingången till Alfta kyrka.
GPS-angivelse:                          N61°20’50.12″ E16° 4’13.66″ 

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-07-21 

Historia
Alfta kompani var det sjunde i Hälsinge regemente med kompanichefsbostället Nordanå i Alfta socken. Soldaterna var förlagda med 29 nr i Bollnäs socken, 78 nr i Alfta socken och 43 nr i Ovanåker. Kompaniets samlades vid Alfta kyrka där kompaniets trossbod var uppförd. Kompaniet hade också en samlingsplats vid Bollnäs kyrka, lämpligast för förflyttningen till regementets övningsplats Mohed.

Ägare
Namn:                                            Alfta sockens Hembygdsförening.
Adress:                                           Långgatan 49, 822 30 Edsbyn
Tfnnr:                                             0271-107 30
Mail-adress                                  info@alftahembygdsforening.se 

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren.

Minnesmärket
Stenen är rest 1960 av delägarna i Alfta sockens uddemantalskassa. Den avtäcktes söndagen den 2 oktober 1960 i närvaro av tre Alftaknektar Johan Nord, Anton Nordström och Erik Frisk samt dåvarande chefen för Hälsinge Regemente Axel Henriksson och den tidigare regementschefen Hans Berggren. Den är registrerad som fornminne 99 Alfta socken. Minnesmärket är av sten, granit-gnejs. 1,89 hög och 1.25 bred.
Text: TILL MINNE AV DE INDELTA SOLDATER SOM UNDER ALFTA KOMPANIS OCH HÄLSINGE REGEMENTES FANOR FYLLT SIN PLIKT MOT KONUNG OCH FÄDERNESLANDET LÄT
DELÄGARNA I ALFTASOCKENS UDDEMANTALSKASSA RESA DENNA STEN 1960
Informationsskylt: Nej 

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp 

Projektet har finansierats av Försvarsmakten