1899 Slaget vid Magersfontain (ZA01)

Slaget vid Magersfontein ägde rum en höjd i provinsen Oranjefristaten, cirka tre mil söder om Kimberley i Sydafrika. Här besegrade den 1011 december 1899 en boerstyrka den framryckande Höglandsbrigaden i ett slag under Boerkriget.
BoerkrigetMagersfontein består av en rad kullar i slättlandskapet. Boerna hade förskansat sig i skyttegravar framför kullarna, vilket var en helt ny taktik, och drabbades inte alls av den förberedande brittiska artilleribeskjutningen − som var riktad på själva kullarna. När de skotska regementena rykte fram under natten utsattes de från välriktad eld från boernas linjer, och slaget blev ett svårt nederlag för Storbritannien.
I detta slag deltog även på boernas sida den Skandinaviska kåren, där många svenskar och finlandssvenskar ingick. Kåren låg framför boernas linjer och drabbades av svåra förluster
. De begravdes på plats, och flera minnesmärken finns alltjämt på slagfältet, ett första restes 1908. Förlusterna blev för britterna totalt 971 man; boerna förlorade 250 stupade och sårade − av dessa var 44 skandinaver.