1918 Slaget om Tammerfors (FI25-26)

Slaget om Tammerfors som pågick 25 mars-6 april 1918 avgjorde inbördeskriget. Området var 1918 de röda Finlands hjärta och låg centralt i mitten av landet.
de vitaNär den vita regeringen etablerats i Vasa, började den  köpa civil materiel som fordon, medicin, tält och filtar från Sverige. Den svenska regeringen förbjöd vapenexport, men de vita fick ändå vapen både från Sverige och via svenskt vatten från Tyskland. De svenska sympatierna var i och för sig delade. Svenska socialdemokrater var överlag reformister, revolution var avfört från programmet, men deras hjärta var hos de finska partibröderna. Regeringen Edén hade dock erkänt Finland som suverän stat efter självständighetsförklaringen i december 1917. Edén lät även svenska officerare få tjänstgöra i vita armén. Värvningen av frivilliga förbjöds omsider på svensk mark, och det var aldrig tal om att Sverige skulle ha intervenerat med sin armé. Men 1 100 svenskar, varav 200 officerare kunde söka sig till Finland för att strida på de vitas sida. Svenska officerare kom att strida i olika vitfinska förband, men en samlad svensk brigad sattas också upp.
Dess mobilisering tog sin början i Torneå i februari 1918. Den 26 mars lämnade styrkan Uleåborg med destination Tammerfors. Den bestod då av ”340 man fördelade på två gevärskompanier (om vardera omkring 100 man), ett kulsprutekompani, en pionjäravdelning, ett skidlöpardetachement och en sjukvårdsgrupp. Chef blev kaptenen Hjalmar Frisell. Denna svenska brigad sattes in i slaget om Tammerfors den 28 mars. Denna industristad var de rödas huvudfäste. Försvararna vid Tammerfors hade per automatik ett stort övertag: gevärseld ur skyddade positioner kan skörda mycket i angriparens led. De vita led också förluster i inledningsskedets framryckning men efter hårda gatustrider togs staden efter några dagar.
TammerforsI slutet av mars var som sagt Svenska brigaden framme i Tammerfors. Den 29 mars fick brigaden i uppgift att fylla en lucka mellan två finska förband. Fienden höll den så kallade hippodromen (hästkapplöpningsbanan) norr om landsvägen Uusikylä-Tammerfors. Man ryckte fram och nåddes av gevärs- och artillerield. Förluster leds och 14 svenskar stupade denna dag. De uppsatta målen nåddes i samverkan med finska förband. Den 3 april var Brigaden åter i elden. Det var slutfasen av slaget. Stadens sjukhus försvarades av de röda. Under viss förvirring tycks man ha tagit sitt mål. Bland annat stupade den senare statsministern Olof Palmes farbror, en 34-åring med samma namn: Olof Palme. Nästa dag togs järnvägsstationen. Slaget var operativt över men upprensningar återstod. Totalt stupade omkring 3.000 soldater och ett stort antal civila.