Registerkort Nr Y19

2017 Veteranminnesmärke på Esplanaden vid Folkets hus i Sundsvall

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)              Sundsvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid Esplanaden N Östra Långgatan
GPS-angivelse:                       N62°23’13.99″ E17°18’23.68″

Inventerad
Namn:                                       Anders Kihl
Datum:                                      2022-05-29

Historia.
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                       Sundsvalls kommun
Adress:                                      Norrmalmsgatan 4, 851 85 SUNDSVALL
Tfnnr:                                        060-191000
Mail-adress                              sundsvalls.kommun@sundsvall.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes 30 juni 2017.
Text: På norra sidan under FN-emblemet: I FREDENS TJÄNST
Text på östra sidan: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
Text på den västra sidan: MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten