Registerkort Nr O02

Minnesstaty över kung Karl X Gustaf och Erik Dahlberg i Uddevalla

Län                                           Göteborg och Bohus (Västra Götaland)

Kommun (motsv)              Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Kungstorget, Uddevalla
GPS-angivelse:                    58°20’56.22″N 11°56’18.62″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                     2017-05-04

Historia
I februari 1658 gick en svensk här under ledning av Karl X Gustav över isen på Stora och Lilla Bält och   angrep därefter Köpenhamn. Vid freden i Roskilde den 26 februari 1658 tvingades Danmark lämna ifrån sig bl.a. Bohuslän. Statyn minner om detta.

Ägare
Namn:                                        Uddevalla kommun
Adress:                                       Varvsvägen 1, Uddevalla
Tfnnr:                                         0522-69 60 00
Mail-adress                              kommunen@uddevalla.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstaty av brons på en sockel av granit uppsatt och invigd av Gustaf V 1915-08-31. Statyn föreställer konung Karl X Gustav (1622-1660) till häst och Erik Dahlbergh (1625-1703), greve, militär, tecknare, arkitekt och ämbetsman. Statyn bekostades av grosshandlare A F Cavalli-Holmgren
Konstnär: Theodor Lundberg (1852-1926)
Text under Bohusläns vapenbild:  BOHUSLÄNNINGARNA TILL CARL X GUSTAF GENOM HVILKEN DE BLIFVIT SVENSKAR
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten