Registerkort Nr N07

1901 Minnessten över Hallands bataljons övningsplats Skedala hed

Län                                            Halland

Kommun (motsv)               Halmstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Kappgatan 46 Skedalahed
GPS-angivelse:                     56°41’3.56″N 12°56’17.19″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2017-06-17

Historia
Hallands bataljon sattes upp den 14 maj 1813 under namnet Hallands läns första infanteribataljon. Åren 1813–1835 var bataljon delvis underställd Älvsborgs regemente (I 15). Den 30 oktober 1818 antog bataljonen namnet Hallands infanteribataljon. År 1835 avskildes bataljonen från Älvsborgs regemente (I 15), och bildade ett självständigt förband. Den 1 januari 1887 antogs namnet Hallands bataljon.
År 1857 började Skedala Hed att användas som samlings-, läger- och övningsplats för Hallands bataljon (I 28). Det byggdes manskapsbaracker, officerspaviljong, underofficerspaviljong och officersmäss.
Den 31 december 1901 avvecklades bataljonen som ett självständigt förband, och från den 1 januari 1902 sammanslogs den med Värmlands fältjägarkår (I 26) och bildade Vaxholms grenadjärregemente (I 26).
Övningsfältet Skedala hed övertogs av Hallands regemente (I 16). Fältet avvecklades 1998.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                        08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Luftvärnsregementet (Lv 6)
Adress:                                      Göteborgsvägen 302 30 Halmstad
Telefon:                                     035-266 20 00
Mail-adress:                             exp-lv6@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av  rest (uppsatt) 1959 i närvaro av bl a regementschefen, överste Arne Mohlin. Stenen flyttades till sin nuvarande plats 2000 efter att tidigare ha stått på det öppna området i söder.
Text:  HÄR VAPENÖVADES HALLANDS BATALJON ÅREN
1857 – 1901
KUNGL HALLANDS REGEMENTE RESTE MINNESSTENEN 1959
Informationsskylt:  Ja

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten