Registerkort Nr FI58

1808 Två minnesstenar över slaget vid Revolaks (Revonlahti)

 Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Siikajoki

Lägesbeskrivning
Sten 1
Kartbeskrivning:                       Korsningen väg 807-Luotisora
GPS-angivelse:                           N64°43’9.84″ E24°57’21.77″
Sten 2
Kartbeskrivning:                       Revolaks kyrkogård
GPS-angivelse:                           N64°43’10.2″ E24°57’42.5″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-08

Historia
Slaget vid Revolax utkämpades den 27 april 1808 mellan Sverige och Ryssland. Svenskarna segrade.

Efter den svenska segern vid Siikajoki fortsatte den svenske befälhavaren Mauritz Klingspor sin reträtt med huvudarmén mot Uleåborg, tätt följda av ryssarna. Vid Revolax by hade en rysk styrka under Bulatov förskansat sig och Johan Adam Cronstedt förberedde ett anfall för att driva bort dem. Med en styrka om 1 800 man avancerade Cronstedt under natten mellan den 26 och 27 april. Svenskarna kunde höra ljudet av musköter i norr där Carl Johan Adlercreutz slogs mot en främre rysk vaktstyrka. Adlercreutz hade dock lyckats bryta anfallet.
Cronstedt och hans 4:e brigad förberedde sig för nästa dags strider. Bulatov och hans ryska trupper hade förskansat sig i byn. Där fanns även Mohilevregementet och Permregementet. De hade sammanlagt tre kanoner. På morgonen, den 27 april anföll svenskarna i två lika starka kolonner: den högra kolonnen leddes av Gustaf Aminoff (med två bataljoner från Savolax infanteriregemente, den tredje bataljonen från Savolax jägarregemente, den andra bataljonen från Karelens jägarkår så väl som två 3-pundskanoner.); den vänstra kolonnen leddes av överstelöjtnant Adolf Ludvig Christiernin (med två bataljoner från Savolax infanteriregemente, den första bataljonen från Savolax jägarregemente, den första bataljonen från Karelens jägarkår – och även här med två 3-pundskanoner.).
Den högra svenska kolonnen svepte undan allt ryskt motstånd och avancerade öster om floden upp till byn. Vid samma tidpunkt förberedde sig den västra kolonnen för attack mot den prästgård där Bulatov hade sitt högkvarter och var han hade samlat alla sina trupper. Herrgården var en svår nöt att knäcka för svenskarna eftersom ryssarna gjorde svårt motstånd. Klockan tio på morgonen stormade svenska trupper herrgården och ett blodigt slag tog vid.

När våldsamheterna dog ut hade mer än 94 svenskar dött och över 600 ryska soldater var antingen tillfångatagna, sårade eller döda. Segern vid Revolax innebar slutet på den första svenska reträtten. Klingspor, känd som en försiktig och skeptisk man, beordrade sitt lynne till trots en motoffensiv mot söder. Savolaxbrigaden, som leddes av Johan August Sandels, av vilka Cronstedts mannar var en del kom att utkämpa ett blodigt krig i de södra delarna av Finland. Snart tog Sandels nyuppsatta 5:e brigad upp motståndet i landets östra delar. Den svenska motoffensiven hade börjat och den skulle pågå hela sommaren 1808.

Ägare
Sten 1
Namn:               Siikajoki kommun
Adress:              Virastotie 5 A, 92400 Ruukki
Tfnnr:                +358 40 3156299
Mail-adress     kunnanvirasto@siikajoki.fi
Sten2
Namn:               Brahestads församling
Adress:              Sovionkatu 1, 92100 Brahestad
Tfnnr:                +358 8 2132610
Mail-adress     raahen.seurakunta@evl.fi

Vårdare
Namn:               Se ägarna

Övrigt
Sten 1
Statyn av Frihetens låga har rests för att minnas slaget under finska kriget i Revonlahti 1808. Statyn ritades av Lauri Kallinen och stod färdig 1935.
Text: ALT´ ALENUKSEN EPÄTOIVOSTAAN NOUS´ISÄIN MAATA KANSA SUOJAANAAN 1808.
(1808 RESTE SIG FÄDERNA AV DESPERATION EFTER REDUKTIONEN FÖR ATT SKYDDA LANDET). 
Informationsskylt: Nej
Sten 2 restes 1914
Text: REVONLAHDELLA 27.4.1808 KAATUNEIDEN SUOMEN SOTURIEN MUISTOLLE. (TILL MINNE AV DE FINSKA SOLDATER SOM STUPADE I REVONLAHTI DEN 27 APRIL 1808)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten