Registerkort Nr FI107

1808 Minnessten över striderna vid Kauko bro 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Karleby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       I triangeln E 8-Söderbackavägen-Kaukobackvägen
GPS-angivelse:                          N63°51’20.52″ E23°13’17.76″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-09

Historia
Överstelöjtnant Otto von Fieandt fick order om att förstöra alla vägbroar mellan Karleby och Uleåborg hösten 1808. Målet var att hindra ryssarna från att rycka fram. Kaukos bro brändes den 10 september, men redan nästa dag fick von Fieandt order om att bygga upp bron igen, då var alla broar mellan Karleby och Himango (40 km N Karleby) redan förstörda. Striderna vid Kaukobron var betydelsefulla med tanke på brons strategiska läge. Ryssarna anlände till Karleby den 14 september 1809.
von Fieandt var den 15 september grupperad på norra sidan av bron för att bevaka. En postering placerades på södra sidan av bron. En rysk avdelning anföll denna under befäl av överste Yakov Kulnev Samma dag började ryssarna kraftig artillerield mot norra sidan av floden under befäl av överste Vlastov. En hård artilleristrid följde. Svenskarna fick förstärkning nästa dag och sedan drog sig ryssarna tillbaka söderut.
Striderna i Kauko fortsatte dock i ytterligare ett par veckor. Bron brändes igen. De svenska styrkorna fanns på norra stranden, de ryska på den södra. En vapenvila ingicks slutligen den 29 september 1808.

Ägare
Namn:               Karleby kommun
Adress:              PB 43, 67101 Karleby
Tfnnr:                +358 6 8289111
Mail-adress     kokkola@kokkola.fi

Vårdare
Namn:               Ägaren

 

Övrigt
Stenen avtäcktes 1958 och konstnär Levi Sandelin utformade minnesmärket. Informationstavlan sattes upp 2008.
Text: Under en granat: 1808 11-30 IX. TILL MINNE AV STRIDERNA VID KAUKO BRO.
KAUKON SILLAN TAISTELUEN MUISTOKSI. KARLEBY HEMBYGDSFÖRENING 1958
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten