Registerkort Nr E23

1958 Minnessten över avlidna soldater vid Vadstena krigsmanshus i Vadstena

Län                                              Östergötland

Kommun (motsv)                 Vadstena

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     50 m NO Vadstena klosterkyrka
GPS-angivelse:                        N58°27’3.60″ E14°53’32.31″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Hans Wigren, Lena Mindus
Datum:                                      2020-08-06

Historia
När den svenska armén på 1600-talet började tvångsutskriva soldater ökade behovet av att ta hand om dem som skadats. Ett första försök var krigsmanshuset i Vadstena där tjugofem soldatfamiljer fick fritt uppehälle. Idén var god, men föll inte väl ut.
Arkitekten Simon de la Vallée fick i uppdrag att göra förslag till om- och nybyggnad för krigshospitalet, efter Gustav II Adolfs initiativ till ett invalidhotell för krigsskadade soldater och deras familjer inrymt i det övergivna Vadstena kloster. Först i mitten på 1640-talet blir västra längan på- och ombyggd. På ömse sidor av en mittkorridor ligger enrummiga familjebostäder i flera våningar med möjlighet för egen matlagning vid spisar intill rummens ingång. Huset är utvändigt vitputsat.
Gratial (av latin: gratia, nåd) var i äldre tid den pension från Vadstena krigsmanshuskassa, som tilldelades korpraler och soldater som erhållit avsked från svenska armén. Dessa kallades stundom gratialister. Pensionerna utdelades ända till 1905 vid så kallade gratialistmöten, vilka hölls i december och juni eller i januari och juli på vissa bestämda ställen inom varje regementes område.
1783 stängdes krigsmanhuset.

 Ägare
Namn:                                       Vadstena kyrksamfällighet
Adress:                                      Lärkvägen 2, 592 32 Vadstena
Tfnnr:                                         0143-29860
Mail-adress                               griftegarden@vadstena.nu

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnessten av röd granit rest 1958. 1,6 x 0,8 m och 0,2 m djup.
Text under en värja och tre öppna kronor:  HÄR VILAR GRATIALISTER FRÅN VADSTENA KRIGSMANSHUS SAMT KAROLINER HEMFÖRDA FRÅN POLTAVA
Text på frånsidan: STENEN RESTES  1958
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten