Registerkort Nr B66

Runsten över Kustjägarskolan på Rindö

 Län                                            Stockholm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommun (motsv)                Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Förrådsställd, skall ställas upp vid Oxdjupet på Rindö
GPS-angivelse:                      59°23’34.19″N 18°26’11.72″E

Inventerad
Namn:                                        –
Datum:                                       –

Historia
På 1950-talet började Kustartilleriet sakna en rörlig och slagkraftig dimension i sitt försvarssystem. Den 15 september 1956 beslutades att inleda en försöksutbildning av kustjägare. Den första kullen ryckte in den 8 januari 1957 vid Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1) på ön Rindö utanför Stockholm.
Kustjägarnas huvuduppgift har utvecklats under åren beroende på den strategiska hotbilden.
De första åren utvecklades förbandet till ett amfibiskt kommandoförband med inriktning mot både offensiva och defensiva amfibieoperationer.
På 1990-talet förändrades Kustjägarkompaniet (KJ-kompani m/90) och blev en del av amfibiebataljonen. Övergången innebar att kustjägarkompaniets stridsuppgifter renodlades till ytövervakning och begränsade anfallsuppgifter.

 Ägare
Namn:                                        Tornstaden
Adress:                                      Wrangels trappgata 1, 416 60 Göteborg
Tfnnr:                                        031-350 15 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn                                         Kamratföreningen Vapenbröderna
Adress:                                      130 61 Berga Hårsfjärden
Telefon:
Mail-adress:                             lenjoc@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 2002 och skänkt till Amfibieregementet av Kustjägarveteranerna.
Konstnär: Ingemar Wemmenhög
Text på framsidan: HELALFNINGER LET RAISA STAIN THINAT GAMLA THIAGNA SINA MUN EIGI MERKI MAIRI VERTHA THAN THETA YFIR ROGSTARMAN MEN (KRIGARSKARAN LÄT RESA DENNA STEN TILL MINNE AV SINA GAMLA KÄMPAR. MÅ ICKE ETT MINNESMÄRKE VARA FÖRMER ÄN DETTA ÖVER STRIDBARA MÄN)
På frånsidan Kustjägarveteranernas logotype
Informationsskylt: Ja

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten