Registerkort Nr B15

Minnessten över Göta livgardes fästningsbataljon på Rindö

Land                                         Sverigeb09

Kommun (motsv)              Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Oscar-Fredriksborg. Minnesstenen står nedanför Vaxholms Amfibieregementes gamla matsal.
GPS-angivelse:                      N59°23’35.59″ E18°26’1.89″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2011

Historia
Vaxholms grenadjärregemente bildades 1902 genom 1901 års härordning som en sammanslagning av Värmlands fältjägarkår (I 26) och Hallands bataljon (I 28). Regementet fick till en början två bataljoner, men ökades genom 1914 års härordning med en tredje. Det erhöll sitt värnpliktiga manskap från Stockholms inskrivningsområde. Regementet ingick i Vaxholms fästnings besättning. Regementet var från början förlagt i Livgardets till häst (K 1) gamla kasern i Stockholm, men flyttade redan 1906 till Rindön öster om Vaxholm. Som ett led i försvarsbeslutet 1925 kom regementet att avvecklas den 31 december 1927. Dock kom det uppstå den 1 januari 1928 som en reducerad skärgårdsinfanteribataljon ingående i Göta livgarde (I 2) under namnet Göta livgardes fästningsbataljon (I 2 V). Bataljonen bibehöll sin förläggning i Vaxholm och kom att bestå av en bataljonstab samt tre kompanier (Livkompaniet, 2.kompaniet och Ksp-kompaniet). Bataljonen lydde under två myndigheter, där administration och utbildning låg under Göta livgardes ansvar. För krigsplanläggning och mobilisering lydde bataljonen under kommendanten i Vaxholms fästning, vilken var en officer från Marinen. Genom försvarsbeslutet 1936 kom bataljonen att avvecklas tillsammans med Göta livgarde den 30 september 1939.
(Utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Amfibieregementet
Adress:                                       130 61 Hårsfjärden
Tfnnr:                                          010-823 30 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                          Kungl Göta Livgardes Kamratförening
Adress:                                        Thord Hörberg, Malmabergsvägen 79 B, 723 35 Västerås
Telefon:                                      021 13 57 70
Mail-adress:                              tord.horberg@bredband.net

Övrigt
Minnesstenen av granit sattes upp den 25 september 1939
Text: KUNGL GÖTA LIVGARDES FÄSTNINGSBATALJON 1928 – 1939
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten