Registerkort Nr B10

1853-56 Minnessten över kolerans offer på Vaxholms fästning

Land                                         Sverigeb47

Kommun (motsv)              Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Kolerakyrkogården, strax intill Nya kyrkogården i Vaxholm i hörnet av Hamngatan-Riddargatan
GPS-angivelse:                       N59°24’23” E18°20’19”

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2015

Historia
Som en följd av den kraftiga urbaniseringen var Sverige hårt drabbat av kolera under 1800-talet. De första fallen av kolera i Sverige visade sig i juli 1834 och i augusti samma år bröt den första epidemin ut i Göteborg. Koleran återkom åren 1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 1859 och 1866. Antalet sjukdomsfall minskade sedan emellertid kraftigt i takt med att moderna avloppssystem började byggas och allmänhygienen förbättrades. Sedan 1990 har endast fem kliniska fall anmälts i Sverige, åren 1992, 1994, 1995, 2003 och 2004.

Ägare
Namn:                                         Vaxholms församling
Adress:                                        Hamngatan 25, 185 32 Vaxholm
Tfnnr:                                           08-541 300 03
Mail-adress                               vaxholm.forsamling@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                          Ägaren

Övrigt
Fyrkantig granitsten med höjd 250 cm, bredd 80 cm och djup 40-25 cm.
Text: TILL MINNET AV DEM SOM UNDER SIN TJÄNST I VAXHOLMS FÄSTNING BLEVO KOLERANS OFFER ÅREN 1853-1856.
VAXHOLMS KUSTART. REG:TE RESTE VÅRDEN ÅR 1926.”
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten