Registerkort Nr Ä23

2018 Veteranminnesmärke vid Nordanåområdet i Skellefteå

 Län                                             Västerbotten

 Kommun (motsv)                Skellefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På Strandpromenaden 100 m VSV Nordanågårdens värdshus
GPS-angivelse:                        N64°44’59.01″ E20°56’0.85″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2021-10-08

Historia
Ett hundratals personer från Västerbotten har tjänstgjort i olika missioner runt om i världen. Inom räddningstjänst, blåljuspersonal, sjukhuspersonal och militär. I dag, den 27 juli 2018, invigdes ett minnesmärke i Skellefteå för de anhöriga som mist personer i tjänstgöring.
Sedan 1948 har 87 personer från Sverige gått bort i tjänstgöring utomlands enligt veteran-förbundets uppgifter. Något man uppmärksammade vid invigningen i dag.
Minnesstenen och platsen vid älven passar bra tillsammans, för att minnas de veteraner som inte är med oss längre, säger Per Lennartsson, kommunikationschef på Sveriges Veteranförbund.

Ägare
Namn:                                       Skellefteå kommun
Adress:                                      Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Tfnnr:                                        0910-73 50 00
Mail-adress                              kundtjanst@skelleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Tommy Ungh från Skellefteå tjänstgjorde som frivillig inom FN i Cypern under åren 1976–1978. Han lämnade in ett medborgarförslag till Skellefteå kommun om att man skulle skapa ett minnesmärke för att hedra veteraners insatser. Förslaget godkändes av kommunalfullmäktige i januari 2018 och nu står minnesstenen vid Nordanås Värdshus nere vid Skellefteå älv.
Minnesstenen har formgivits av konstnären Tryggve Lundberg från Umeå.
Överst på minnessten står en lagerkrans med en fredsduva.
Text: På norra sidan under tre kronor: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN. MINNS DE STUPADEInformationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten