Registerkort Nr Ä21

Minnessten över Västerbottens regementes vägbygge i Sörmjöle 1945 i Umeå

Län                                                Västerbotten

Kommun (motsv)                  Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I Museiparken, 130 m VNV Restaurang Vildmannen
GPS-angivelse:                        63°50’9.93″N 20°15’16.76″E

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2021-10-08

Historia
Furirskolan I 20 byggde 1945 väg i Sörmjöle. Stenen restes 1945 på plats söder om Umeå. Den flyttades till museiområdet på 1980-talet.

Ägare
Namn:                                       Umeå kommun
Adress:                                      Fritid, 901 84 Umeå
Tfnnr:                                        090-16 10 00
Mail-adress                             umea.fritid@umea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text: FURIRSKOLAN I 20 19 2/8 45
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten