Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr Z95

Minnessten över kronprins Gustav Adolfs besök 1932 på Långö skans

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Härjedalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I anslutning till Långö skans, Långå by
GPS-angivelse:                      N62°27’12.24″ E13°13’45.40″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022

Historia
Efter freden i Brömsebro 1645 byggdes Långå skans omkring 1658. Det var en av de starkaste fästningarna i dåtidens gränsförsvar västerut och en del av det fortifikationssystem som infördes under sextonhundratalets senare hälft. Skansen fick därefter förfalla för att åter renoveras för att tas i bruk vid krigsutbrottet 1700. Fortfarande finns de imponerande jordvallarna väl bevarade i den stjärnformiga skansen som iståndsattes 1809 för tredje och sista gången. 1932-07-20 besökte kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise skansen.

Ägare
Namn:                                        Långå bys skifteslags samfällighetsförening
Adress:                                       c/o Karin Blomkvist, Luffas Långå 422, 840 93 Hede
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen norrlandsartilleristerna, c/o Sten Bredberg
Adress:                                      Jaktstigen 35, 831 43 Östersund
Tfnnr:                                         070-679 43 97
Mailadress:                              stenbredberg@gmail.com

Övrigt
Minnessten på en sockel allt av grå granit
Text: GUSTAF ADOLF  LOUISE 19 20/7 32
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z94

Minnessten från Oscar II:s besök 1897 på A 4

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Östersund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Mellan in- och utgångarna vid regementets gamla matsal
GPS-angivelse:                      N63°10’36.55″ E14°38’51.65″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022

Historia
Kungl Norrlands artilleriregemente, A 4 uppsattes 1893 i Östersund. 1897 invigdes kasernetablissemanget av konung Oscar II.

Ägare
Namn:                                       Intea Campus AB
Adress:                                      Studentplan 2, 831 40 Östersund
Tfnnr:                                        063-12 70 10
Mail-adress                              anki.bjorklund@intea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen norrlandsartilleristerna, c/o Sten Bredberg
Adress:                                      Jaktstigen 35, 831 43 Östersund
Telefon:                                     063-10 31 91
Mail-adress:                             stenbredberg@gmail.com

Övrig
Minnessten av grå granit med slipad oval textplatta
Text: OSCAR 18 21/7 97
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z24

Minnestavla över tre omkomna fältjägare i Fältjägarstugan

Län                                              Jämtland

Kommun (motsv)                Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Fjällstugan ligger på en karg och lättvandrad högfjällsplatå och på dagsavstånd för vandring mellan Helags Fjällstation och Ramundberget. Den ligger högt belägen med panoramautsikt runt hela horisonten mot bland annat Helagsfjällen och Skarsfjället. Helags är landets högsta topp söder om polcirkeln, 1797 meter över havet.
GPS-angivelse:                      N62°49’5.70″ E12°26’45.24″

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2016-08-13

Historia
I början av mars 1944 ägde en större fälttjänstövning rum i fjälltrakterna mellan Vålådalen och Funäsdalen. Ett jägarkompani ur Jämtlands fältjägarregemente förflyttade sig därvid från Enafors över Helagsfjällen mot Funäsdalen.
Den 3 mars utbröt överraskande en svår snöstorm, varvid tre unga fältjägare – Hans Östergren från Stockholm, Bertil Ström från Östersund och Helge Skoog från Tandsbyn – blev skilda från sitt förband och omkom på fjället mellan Helags och Girtebaunastugan.
För att hugfästa minnet av de tre omkomna igångsatte kamratföreningen, på initiativ av Östersundsposten, en insamling för uppförandet av en turiststuga vid Girtebaunaleden såsom ett minne över de omkomna fältjägarna. De insamlade medlen överlämnades till Svenska Turistföreningen som byggde en så kallad ”Agrellhydda” vilken invigdes den 2 juli 1945. På samma plats finns nu en modernare stuga.

Ägare
Namn:                                        Svenska turistföreningen
Adress:                                       840 95 Ljusnedal
Tfnnr:
Mail-adress                              bokningen@stfturist.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Fältjägarföreningen c/o Jan-Anders Jakobsson
Adress:                                      Röstavägen 10, 830 43 Ås
Telefon:                                     073-020 65 80
Mail-adress:                             jana291@msn.com

Övrigt
Minnestavlan är uppsatt inne i stugan
Text: TILL MINNET AV FJÄLLJÄGARNA HANS ÖSTERGREN BERTIL STRÖM OCH HELGE SKOOG SOM UNDER FÄLTTJÄNSTÖVNINGAR OMKOMMO I SNÖSTORMEN 4-5 MARS 1944 UPPFÖRDES DENNA STUGA PÅ INITIATIV AV KUNGL JÄMTLANDS FÄLTJÄGARREGEMENTES KAMRATFÖRENING
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y16

Veteranminnesmärke i Sundsvall

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)              Sundsvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid Esplanaden N Östra Långgatan
GPS-angivelse:                       N62°23’13.99″ E17°18’23.68″

Inventerad
Namn:                                       Anders Kihl
Datum:                                      2022-05-29

Historia.
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                       Sundsvalls kommun
Adress:                                      Norrmalmsgatan 4, 851 85 SUNDSVALL
Tfnnr:                                        060-191000
Mail-adress                              sundsvalls.kommun@sundsvall.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes 30 juni 2017.
Text: På norra sidan under FN-emblemet: I FREDENS TJÄNST
Text på östra sidan: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
Text på den västra sidan: MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z17

Minnessten vid Kallströms skans

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På en klippa öster Kallströmmen på norra stranden av näset mellan sjöarna Juvuln och Kalln, Kallsedet
GPS-angivelse:                    N63°42’4.76″ E12°57’37.06″

Inventerad
Namn:                                      Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                     2022

Historia
Skansen belägen mellan Duved och Hjerpe var den som låg närmast norska gränsen var  anlagd 1659 av generalmajor Stjernsköld. Den bestod 1710 av ett blockhus av trä och var bemannad av soldater från Helsinge regemente.  Den var 1744 i dåligt skick och övervuxen av skog.

Ägare
Namn:                                        Sivert och Mona Hermansson
Adress:                                       Regementsgatan 19, 831 41 Östersund
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen norrlandsartilleristerna, c/o Sten Bredberg
Adress:                                      Jaktstigen 35, 831 43 Östersund i samverkan med Indalsälvens vattenregleringsföretag AB, Box 392, 831 25 Östersund (kontakt Anders Vigman)
Telefon:                                     070 269 64 35
Mailadress:                               stenbredberg@gmail.com

Övrigt
Minnestavla av koppar fastsatt på ett stenblock rest (uppsatt) år        av                     
Text: I KALLSTRÖMS SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN. KUNGLIG NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarmakten

Registerkort Nr Z37

Veteranminnesmärke i Sveg

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Härjedalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Framför kommunhuset i Sveg
GPS-angivelse:                    N62° 1’57.34″ E14°22’13.45″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022

Historia
FN bildades 1945 och tiotusentals svenska medborgare har sedan dess verkat för fred under FN-mandat.

 Ägare
Namn:                                        Härjedalens kommun
Adress:                                       Medborgarhuset, 842 80 Sveg
Tfnnr:                                         0680-161 00
Mail-adress                              kommun@herjedalen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Z-bataljonen c/o Anders Sundin (foto)
Adress:                                       Lugnviksvägen 141, 831 52 Östersund
Telefon:                                      070 626 41 92
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke bestående av två resta stenblock på två plintar en oslipad och en slipad allt av röd granit, tillverkat av Orsa Stenhuggeri och rest (uppsatt) år 2022. Initiativtagare till minnesmärket är Mats Ericsson och Simon Åslund
Konstnär: Stina Ahlenius
Text på den vänstra stenen: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
Text på den högra stenen under tre kronor: MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z22

Minnesmärke över 3.fältjägarbataljonens brobygge 1943 i Enafors

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Enafors, fastighet Åre Handöl Enafors 1:22
GPS-angivelse:                    N63°16’59.12″ E12°20’1.95″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022

Historia
Med anledning av händelserna i Norge i april 1940 bildades men var troligen inom ra för försvar av Östersunds försvarsområde. Under 1943 förstärktes beredskapen genom inkallelser till  repetitionsövning. För I 5 innebar detta att regementet grupperades inom Åregruppen med bl a III.bataljonen i Enafors. Anledningen att bataljonens pionjärer byggde bro över Enan är oklar  men genomfördes troligen inom ramen för övningsverksamheten.

 Ägare
Namn:                                         Kungl Skogs- och Lantbruksakademien289, (Enaforsholm Fjällgård)
Adress:                                       Drottninggatan 95B, Box 6806, 113 86 Stockholm (Enaforsholm 289,  837 71 Duved)
Tfnnr:                                         0705-27 30 26
Mail-adress                              info@enaforsholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Fastsättning av tavlan

Vårdare
Namn:                                        Fältjägarföreningen c/o Åke Hjelm
Adress:                                       Svärdvägen 36, 831 61 Östersund
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnestavla av granit fastsatt på en trästolpe rest (uppsatt) år 1943 av 3.fältjägarbataljonen
Konstnär: BM
Text: HÄR BYGGDE III FÄLTJÄGARBAT:S PIONJÄRER EN BRO I AUG ANNO 1943 BM
Informationsskylt: Nej (kan tillkomma 2023)


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y13

Minnessten över 1809 års lantvärnsmän i Sundsvall

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sundsvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     60 m NV rondellen Kronolottsvägen –  Västra vägen
GPS-angivelse:                        N62°23’40.18″ E17°16’33.29″

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2022-05-29

Historia
Under den stora ofredens år 1808-1809 vistades en stor mängd soldater i Sundsvall. Många av dem var krigsskadade som transporterats hit från Finland och norra Sverige med hjälp av båtar och hästskjutsar. Bristen på kläder och mat var stor och tillsammans med kölden och sjukdomar ledde det till att ett stort antal soldater avled och begravdes strax utanför staden.

Ägare
Namn:                                       Sundsvalls kommun
Adress:                                      Norrmalmsgatan 4, 851 85 SUNDSVALL
Tfnnr:                                         060-191000
Mail-adress                              sundsvalls.kommun@sundsvall.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     <
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren eller kyrkan

Övrigt
Minnessten av gnejs, 2,6 m h, 0,7-0,9 m br och 0,28-0,43 m tj( (bredast och tjockast vid basen). Stenen står på ett postament av cement,0,5 m h, 1,05 m l och 0,66 m br. Stenen är inhägnad av kättingar monterade på fyra i jorden delvis nedgrävda kanoner.
Minnesvården invigdes den 25 augusti 1912 av landshövding Ström
Vid hundraårsminnet 1909 uppstod tanken på en minnessten och det skulle dröja ytterligare tre år innan den fanns på plats. Medelpads Fornminnesförening reste stenen men det var ett stort antal gåvor som möjliggjorde detta minnesmärke. Granitblocket skänktes av Bröderna Flink och grundläggare David Larsson utförde grundsättningen av stenen. Grund och sockel bekostades av fabrikören Georg Kull och monumentets skrift höggs in av verkmästaren G. Westerberg efter ritningar av Waldemar Sandström.
Stängslets kanoner hade förut använts i hamnen som pålar för båtförtöjningar och kättingen var hämtad från stadens förråd. Stadsingenjör K. Abersten komponerade det hela och var också den som övervakade arbetet med stenens resande.
Text: Inskrift i runslinga i form av stiliserad drake: ÅT 1809 ÅRS LANDTVÄRNSMÄN MEDELPADS FORNMINNESFÖRENING RESTE. VÅRDEN.
I mitten i en rund planhuggen yta står årtalet 1909
Informationsskylt Nej


Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z16

Minnessten över Duveds skans och artilleriet därstädes, Åre

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Fastighet: Duved 3:2 3 km V Duved
GPS-angivelse:                      N63°23’25.58″ E12°51’48.74″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022 sept

Historia
Duved var platsen som Armfeldts här skulle samlas på, och varifrån fälttåget mot Trondheim skulle avgå den 4 augusti 1718. Det var därför också till Duved man skulle forsla stora mängder utrustning, proviant, hästar och foder inför avmarschen eftersom huvudmagasinet skulle ligga vid Duveds skans. Det är svårt att föreställa sig hur det kan ha sett ut när lilla Duved – som vid den tiden endast bestod av tre gårdar – med omnejd fylldes av drygt 10 000 människor, omkring 6 800 hästar och 2 500 slaktdjur. Manskapet skulle bära med sig tillräckligt med mat för sex veckor, vilket var den tid man hade räknat med att det skulle ta att marschera till Trondheim och inta staden. Avmarschen blev dock två veckor försenad och påbörjades inte förrän den 18 augusti, vilket innebar att man vid avfärden redan hade hunnit äta upp en tredjedel av de sex veckornas ranson. Vid Duved fanns Duveds skans, strategiskt belägen vid Indalsälven och landsvägen till Norge. Den var byggd år 1700, och hade därefter byggts om 1710 och reparerats och förstärkts 1717. Den var då bestyckad med fyra 18-pundiga kanoner och åtta 3-pundiga, samt två 30-pundiga mörsare. En ännu äldre skans från 1600-talets mitt kan ha funnits på en kulle omkring 500 meter öster om läget för 1700-talsskansen, men uppgifterna om den är osäkra. På denna kulle står idag det svenska huvudmonumentet över Armfeldts fälttåg, invigt 1892 och ritat av Ferdinand Boberg som var en av dåtidens mest kända arkitekter. Även på platsen för den kända skansen finns ett minnesmärke, uppfört 1993 i samband med firandet av Norrlands artilleriregementes 100-årsjubileum.

 Ägare
Namn:                                       Eva Larsson och Anita Christina Larsson
Adress:                                      Dagmar Ebbesens väg lgh 1402, 169 40 Solna
Tfnnr:                                        070 606 63 54
Mail-adress                              anitalarsson@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Skansområdet genom Lsty Z, Minnessten Kamratföreningen norrlandsartilleristerna, c/o Sten Bredberg
Adress:                                      Jaktstigen 75, 831 43 Östersund
Telefon:                                     070-679 43 97
Mailadress:                              stenbredberg@gmail.com

Övrigt
Minnesmärke av granit medkopparplatta uppsatt 1993 på regementets 100 års jubileum
Text: I DUFVE SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN. KUNGL NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE  ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Ja


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z13

Minnessten över soldatgravar öster Långå

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Härjedalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Kappöle Ö Långå by
GPS-angivelse:                      N62°26’7.86″ E13°17’51.41″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022 juni

Historia
Två officerare från Långå skans är begravna vid Kappöle,, strax öster om Långå by. Enligt legenden har de två officerare begravts där sedan hästarna med katafalkvagnen vägrat fortsätta till kyrkogården i Hede. Om orsakerna har spekulerats i alla tider. Officerarna lär ha hetat Björk och Asp. På graven har därför planterats en björk och en asp redan på 1940-talet. Det märkliga är att träden är friska men har stannat i växten sedan de planterades.

 Ägare
Namn:                                        Långå bys skifteslags samfällighetsförening
Adress:                                       c/o Karin Blomkvist, Luffas Långå 422, 840 93 Hede
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Projektgruppen Långå skans, c/o Helge Jonsson
Adress:
Telefon:                                     070 624 25 90
Mail-adress:

Övrigt
Minnessten av huggen granit rest (uppsatt) år 1907, Stenens h är 0,8 m, b 0,54 m,d 0,04 m. Inhägnaden byggd på 1940-talet av Johan Persson, renoverat på 90-talet av Mats Persson och Kalle Nilsson och nu senast av Helge Blomkvist och Aksel Paasche.
Konstnär: Helge Jonsson
Text
på östra sidan: HÄR VILA SVENSKA KRIGARE II KOR. V:X
Text på västra sidan: REST 1907
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten