Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr P301

1944 Minnessten till minne av haveri med ett C-87 transportflygplan nära Alingsås

 Län                                            Älvsborg

Kommun (motsv)                Alingsås

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   1 km VNV Antens kyrka.
Väg 190 mot Sollebrunn. Sväng till vänster strax efter Anten  kyrka mot Skepplanda. Följ skylt om flygmonument in till vänster, parkera utanför en gårg och gå in längs stigen till minnesplatsen.
GPS-angivelse:                    N58° 0’15.31″ E12°25’36.82″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Fredagen den 20 oktober 1944 kl 00.25 störtade ett amerikanskt kurirflygplan av typen Consolidated C-87 Liberator vid Anten, ca 11 km NV om Alingsås. Hela besättningen om 6 man omkom.
Det störtade planet hade tillsammans med fyra andra plan startat från England med destination Stockholm Bromma men på grund av dåligt väder omdirigerades planen till Torslanda Göteborg. Fyra plan landade på Torslanda men NC-18618 kom aldrig fram. Vad som orsakade olyckan vet man inte men seglivade rykten gör gällande att kulhål fanns i planet men om dessa härstammade från ett tidigare tillfälle vet man alltså inte.
Flygplanet som var lastat med 110 dunkar olja ingick i en hemlig krigsoperation kallad Project Sonnie. Denna operation var så hemlig att i Amerika spreds efter olyckan rykten att planet hade störtat i Asien.

Ägare
Namn:                                        Långareds hembygdsförening
Adress:                                       c/o Mats Björklund
Tfn:                                             0739-66 25 24
Mailadress:                              ihf@langared.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Året efter olyckan restes ett minnesmonument på platsen. Invigningen som bevittnades av över 1000 personer skedde söndagen den 27 maj 1945. Tal hölls av pastor Eckerdahl,
De omkomna begravdes den 1 november 1944 på Östra kyrkogården i Malmö.
Text, De sex omkomnas grad och namn: SERGEANT JIM JOHNSTON RADIOORERATÖR, CAPTAIN TRUETT BULLOCK PILOT, SERGEANT OAKLEY RAGLAND RADIOOPERATÖR, CORPORAL EARL NORE TEKNIKER, LIEUTENANT PAUL BUCHANAN COPILOT, CAPTAIN COLIN CAMPBELL NAVIGATÖR
Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr N305

1944 Gravvård över serg S Kelley på Värö kyrkogård

 Län                                            Halland

Kommun (motsv)                Varberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Värö kyrkogård ca 29 km N Varberg
GPS-angivelse:                      N57°15’32.94″ E12°11’43.18″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia


Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan + The Commonwealth War Graves Commission

Vårdare
Namn:                                        Värö-Stråvalla församling
Adress:                                       c/o Anders Karlsson
Tfn:                                             0340-66 98 62
Mailadress:                               ander.karlsson2@svenskakyrkan.se

Övrigt
Text: FLIGHT SERGEANT S KELLEY NAVIGATOR/WIRELESS OPERATOR ROYAL AIRFORCE 7TH APRIL 1944

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr N303

1944 Fyra brittiska gravvårdar på St Jörgens kyrkogård i Varberg

Län                                        Halland

Kommun (motsv)           Varberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               Gödestadsvägen, Varberg
GPS-angivelse:                  N57° 6’44.78″ E12°15’40.48″

Inventerad
Namn:                                    Ej inventerad
Datum:

Historia
Två brittiska och två canadensiska flygare omkomna under Andra världskriget.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan + The Commonwealth War Graves Commission

Vårdare
Namn:                                        Varbergs församling
Adress:                                       Sveagatan 24A, 432 42 Varberg
Tfn:                                              0340-81 400
Mailadress:                              varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Övrigt
Fyra gravstenar av grå granit
Text: FLIGHT LIEUTENANT D K THORBURN RAF, FLIGHT SERGEANT J L GALLIPEAU RCAF, FLYING OFFICER H SLATER RCAF, FLIGHT SERGEANT T E P ROSENTHAL RAF

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr N304

1944 Sju brittiska gravvårdar på Skogskyrkogården i Falkenberg

Län                                           Halland

Kommun (motsv)             Falkenberg

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:              Halmstadvägen 15, Falkenberg
GPS-angivelse:                N56°53’55.49″ E12°31’8.63″

Inventerad
Namn:                                     Ej inventerad
Datum:

Historia
Besättningen efter en brittisk Lancaster som störtade i Kattegatt 1944-08-29.

Ägare
Namn:                                       Svenska kyrkan + The Commonwealth War Graves Commission

Vårdare
Namn:                                        Falkenbergs pastorat
Adress:                                       Nygatan 41, 311 31 Falkenberg
Tfn:                                              0346-371 24
Mailadress:                               falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Sju vita gravstenar
Text: SERG D.A.G.SPARKES, SERG H.GORDON, SERG D.FALLON, FLYING OFF T.BAILLIE, AN AIRMAN OF THE 1939 – 1945 WAR, KNOWN UNTO GOD, SERG P.B.AVIET, BOMB AIMER D.J.K.BARON

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M301

1525 Slaget vid Bunketofta utanför Helsingborg

 gborgLän                                  Malmöhus

Kommun (motsv)                  Helsingborg

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Strax norr om vägskälet väg 109-Norra Vallåkravägen
GPS-angivelse:                       N56° 1’1.23″ E12°51’50.13″

Inventerad
Namn:                                           Ej inventerad
Datum:

Historia
Slaget vid Bunketofta utkämpades 11 maj 1525 vid Bunketofta i nuvarande Helsingborgs kommun, där skånska bönder kämpade för att återinsätta den danske kungen Kristian II som hade avsatts 1523. De skånske bönderna under Søren Norby blev där besegrade av Johan Rantzau i spetsen för en dansk här.

Ägare
Namn:                                        Helsingborgs stad
Adress:                                      Stortorget 17, Helsingborg
Tfn:                                             042-10 50 00
Mailadress:                               kontaktcenter@helsingborg.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Stenen restes 1925
Text: DEN 4 MAJ 1525 FÖLLO HÄR I BUNKETOFTA LUND SKÅNSKA BÖNDER IKAMP FÖR FRIHETEN. EFTERKOMMANDE SATTE STENEN 1925

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr I202

1361 Minnessten över slaget vid Mästerby vid Ajmunds bro

 Län                                         Gotland

Kommun (motsv)             Gotland

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Ajmunds bro vid Mästerby
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                      Ej inventerad
Datum:

Historia
De danska trupperna som invaderade Gotland 1361 mötte första motståndet vid Fjäle myr och där stod slaget vid Mästerby 25 juli – 26 juli 1361.
I ett försök att stoppa danskarna rev man Ajmunds bro. Danskarna försökte ta sig över ån, men insåg det var dålig taktik då det var branta sluttningar på åns sidor, vilket gjorde det svårt för de tungt rustade danskarna att avancera. De drog sig tillbaka och började skicka ut folk för att hitta en bättre övergång medan trupperna övernattar. Danskarna hittade en övergång vid Fjäle myr en kilometer nordost där de gick över. Bönderna hoppades att danskarna, som var tungt rustade, skulle få svårt att röra sig på myren. Men den varma sommaren hade nästan helt torrlagt myren. Krigslisten misslyckades och slutade i en
massaker på vad man tror var cirka 1 500 bönder.

Ägare
Namn:                                        Fornsalen, Gotlands museum
Adress:                                       Strandgatan 14, 621 58 Visby
Tfn:                                              0498-29 27 00
Mailadress:                               info@gotlandsmuseum.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen restes 1961, 600 år efter slaget, för att hedra de gutar som slogs för sin frihet.

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr I201

1361 Minneskors över slaget vid Mästerby vid Fjäle myr

Län                                          Gotland

Kommun (motsv)             Gotland

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Fjäle myr
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                    Ej inventerad
Datum:

Historia
De danska trupperna som invaderade Gotland 1361 mötte första motståndet vid Fjäle myr ovh där stod slaget vid Mästerby 25 juli-26 juli 1361.
I ett försök att stoppa danskarna rev man Ajmunds bro. Danskarna försökte ta sig över ån, men insåg det var dålig taktik då det var branta sluttningar på åns sidor, vilket gjorde det svårt för de tungt rustade danskarna att avancera. De drog sig tillbaka och började skicka ut folk för att hitta en bättre övergång medan trupperna övernattar. Danskarna hittade en övergång vid Fjäle myr en kilometer nordost. De gick över Fjäle myr. Bönderna hoppades att danskarna, som var tungt rustade, skulle få svårt att röra sig på myren. Men den varma sommaren hade nästan helt torrlagt myren. Krigslisten misslyckades och slutade i en massaker på vad man tror var cirka 1 500 bönder.

Ägare
Namn:                                        Fornsalen, Gotlands museum
Adress:                                       Strandgatan 14, 621 58 Visby
Tfn:                                              0498-29 27 00
Mailadress:                               info@gotlandsmuseum.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
En tid efter slaget restes ett minneskors vid Grens gård. Det så kallade ”Grenskorset” eller ”Ringkorset” till minne av dem som dog i slaget.
Text (fragmentarisk). Det som kan utläsas är ANNO DOMINI (lt. för i Herrens år), MCCCLXI (lt. för 1361) samt ordet JACOBI (lt. för SANKT JAKOB och hans dag i kalendern). Av detta har man kunnat få fram att slaget troligen stod på Jacobsdagen den 25 juli 1361

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W201

Minnesmärke över Engelbrekt Engelbrektsson i Falun

 Län                                        Dalarna

Kommun (motsv)            Falun

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Stora torget i Falun
GPS-angivelse:                   N60°36’26.85″ E15°37’49.62″

Inventerad
Namn:                                    Ej inventerad
Datum:

Historia
1434 det oroligt i stora delar av Bergslagen och det var ett uppror under ledning av Engelbrekt Engelbrektsson som spred sig över hela landet. Vid Arboga möte året därpå utnämndes Engelbrekt till Rikshövitsman.

Ägare

Namn:                                        Falu kommun
Adress:                                       Stadshuset, Slaggatan 3D. Falun
Tfn:                                              023-830 00
Mailadress:                               kontaktcenter@falun.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Statyn av brons avtäcktes i november 1919 av kronprins Gustav Adolf. Den föreställer två bönder som han befriar från förtryck, fattigdom och träldom.
Konstnär: Karl Hultström
Text: TILL MINNET AV ENGELBREKT ENGELBREKTSSON

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U206

Obelisk över Sten Sture d ä i Arboga

 Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)                Arboga

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Stureparken
GPS-angivelse:                       N59°23’45.22″ E15°50’53.67″

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:

Historia
1471 valdes Sten Sture av riksrådet till riksföreståndare, och mötet i Arboga i maj 1471, vid vilket även borgare och bönder var representerade, bekräftade denna status. Han sågs om en symbol för frihet och svenskhet, precis som Engelbrekt Engelbrektsson.

Ägare
Namn:                                        Arboga kommun
Adress:                                       Rådhuset, Smedjegatan 5, Arboga
Tfn:                                              0589-870 00
Mailadress:                               arboga.kommun@arboga.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
I slutet på 1800-talet samlades några entusiaster med Sam Lidman (1824-1897) i spetsen för att fira 400-års jubileet av Sten Sture som riksföreståndare. Man startade en insamling till en minnesstod. Fredagen den 1 maj 1890, stod Sten Stureobelisken färdig att avtäckas i Stureparken.
Text på södra sidan: STEN STURE  DEN 1 MAJ 1471 I ARBOGA VALD TILL  RIKETS FÖRESTÅNDARE
Text på norra sidan: STENEN RESTES 1890

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr D202

Minnessten över Sten Sture d ä i Mariefred

Län                                            Södermanland

PENTAX Image

Kommun (motsv)               Strängnäs

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid Mariefreds kyrka
GPS-angivelse:                      N59°15’29.73″ E17°13’27.50″

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:

Historia
Efter begäran från riksföreståndaren Sten Sture den äldre sändes år 1493 två munkar samt två lekbröder från kartusianklostret Marienehe vid Rostock till Sverige för ett möte med riksrådet. Sten Sture överlämnade senare samma år gården Gripsholm i Södermanland till kartusianerna och skänkte 1502 ytterligare några gårdar i närliggande socknar.
Klostret uppfördes på den höjd där nu Mariefreds kyrka ligger, mitt emot Gripsholms slott. Klosterkyrkan invigdes 15 februari 1504. Sten Sture gravsattes samma år i klostret.

Ägare
Namn:                                        Strängnäs kommun
Adress:                                       Nygatan 10, Strängnäs
Tfn:                                              0152-291 00
Mailadress:                              kontaktcenter@strangnas.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Sten Sture-stenen vid Mariefreds kyrka restes 1905 på det tidigare klostrets mark.
Text på framsidan: STEN STURE RIDDARE TILL GRIPSHOLM, RIKETS FÖRESTÅNDARE, GRUNDADE HÄR KLOSTRET MARIEFRED OCH FICK HÄR SIN LÄGERSTAD ÅR MDIIII (1504)
Text på baksidan: MARIEFRED OCH KÄRNBO INBYGGARE LADE GRUNDEN TILL STENEN ÅR 1904 OCH RESTE DEN ÅR 1905

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten