2014 Wald der Erinnerung (DE28)

På en naturskön plats vid Bundeswehr Joint Forces Operations Command – den tyska insatsledningens högkvarter i Potsdam utanför Berlin – står minnesmonumentet ”Wald der Erinnerung”. Här hedras de som stupat i internationella insatser, både under tysk flagg, och som den svenska insatsen i Afghanistan, under tysk ledning. När Sverige lämnar Afghanistan i december nästa år kommer de svenska soldater som stupat hedras med namnskyltar.
Potsdam2– Det är viktigt att uppmärksamma och hedra dem vi förlorat i insats. Genom detta monument kan vi göra det tillsammans med andra. Tyskland hade huvudansvaret för insatsen i norra Afghanistan där också Sverige verkat sedan 2001. Genom detta monument hedras de som aldrig kom hem igen, sa ÖB Sverker Göranson.
Monumentet ligger inne på militärt område, men det är möjligt att besöka för allmänheten. Intresset var stort vid invigningen där runt 800 inbjudna gäster deltog med Tysklands förbundspresident Joachim Gauck och försvarsminister Ursula von der Leyen i spetsen. Vid sidan av ÖB Sverker Göranson fanns också försvarscheferna från Tyskland, Tjeckien, Ungern och Lettland på plats.
– Det var ett mycket fint monument och en fin ceremoni. Precis som vårt svenska monument Restare inbjuder ”Wald der Erinnerung” till att minnas de som vi förlorat. Genom monumentet finns de alltid kvar, sa Sverker Göranson.
Tillsammans med runt femtio andra länder har Sverige sedan årsskiftet 2001/2002 bidragit militärt till Isaf- International Security Assistance Force i Afghanistan. Isaf leds av Nato på uppdrag och med mandat från FN:s säkerhetsråd.  Runt 3 500 soldater har stupat under insatsen, varav fem svenskar.
Isaf har under den senaste tiden succesivt lämnat över ansvaret till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Fem svenskar har stupat under ISAF-insatsen i Afghanistan:
Löjtnant Jesper Lindblom, 28, november 2005 (FS 10)
Löjtnant Tomas Bergqvist, 30, november 2005. (FS 10)
Löjtnant Gunnar Andersson, 31, 28 februari 2010 (FS !()
Kapten Johan Palmlöv, 28, februari 2010. (FS 18)
Sergeant Kenneth Wallin, 22, oktober 2010. (FS 19)