1956-67 UNEF 1 i Gaza (EG01)

United Nations Emergency Force (UNEF), upprättades 1956 av FN:s generalförsamling efter Suezkrisen och placerades på Sinaihalvön. Det var det första beväpnade utlandsuppdrag som Sverige deltog i på FN:s begäran.
UNEF 1bI samband med att Egypten anföll Israel den 6 oktober 1973 skapades UNEF II som var verksamt fram till 1979. Sverige bidrog genom åren med en bataljon mellan november 1956 och juni 1967 och personal för bemanning av FN:s sjukhus i Rafah under 1963-1965 Bataljonerna numrerades endast löpande där den första bataljonen helt enkelt kallades för ”bataljon 1”. Denna numrering bestod från bataljon 1 till bataljon 9 som inledningsvis var grupperade på Sinai och senare i Gaza. Efter den nionde bataljonen ändrades numreringen till att endast omfatta udda nummer med start på 11 och med tilläggsbokstaven G för Gaza. Den sista bataljonen nådde numreringen 51G. Den svenska styrkan som bemannade FN-Sjukhuset i Rafah
numrerades 1R till 2R.
Under åren som Sverige deltog omkom 13 svenska soldater.
UNEF1