Registerkort Nr B56

Minnesmärke över flygvapnet utanför Karlbergs militärrestaurang

Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)               Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Framför högskolans militärrestaurang
GPS-angivelse:                    59°20’27.04″N 18° 1’1.73″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2019-10-25

Historia
Utbildningen på den treåriga grundläggande officersutbildningen är ett delat ansvar mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Från den 1 januari 2008 lyder Försvarshögskolan under Utbildningsdepartementet. De ansvarar för utbildningen på officersprogrammet som ger en yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Militärhögskolan Karlberg stödjer utbildningen genom att bland annat ansvara för handledningen av kadetterna och genomförande av övningar tillsammans med Försvarsmaktens övriga skolor och förband. Efter examen kan kadetten söka anställning i Försvarsmakten med fänriks grad.

Ägare
Namn:                                        Fortifikationsverket
Adress:                                       Kungsgatan 43, Eskilstuna
Tfnnr:                                          010-44 44 000
Mail-adress                              fortv@fortifikationsverket.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                       Karlbergs slottväg 1, 107 86 Stockholm
Tfnnr:                                          08-514 390 00
Mail-adress                              exp-mhsk@mil.se

Övrigt:
Minnespropeller (DC 3) på sockel av svart granit uppsatt år 2009 av flygarna i den 216. kursen
Text på metallplåt: DETTA MONUMENT RESTES AV PILOTASPIRANTERNA UR DEN 216. QRZN TILL FLYGVAPNETS ÄRA
Text runt plåtens  kant: 2009  F.ILAR J.RAPP J.BOHLIN J.WEDIN D.JOHANSSON V.HERMANSSON J.NELSON J.REHNSTRÖM E.FRISK O.SONDELL H.ÅSBERG M.WILLMAN F.LIDMER R.OHLSSON A.EKSTEDT J.ADAMSSON
Text på mindre skylt på vänster sida: PROPELLER FRÅN DC 3
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten