Ungern

Text

HU01 1710 Minnessten och från slaget vid Romhány
HU02 1714 Väggplakett över Carl XII i Debrecen
HU03 1714 Väggplakett över Carl XII i Budapest