Registerkort Nr HU02

Väggplakett över Carl XII 1714 i Debrecen

 Land                                         Ungern

Kommun (motsv)               Debrecen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På väggen till Régi Posta Restaurant, Széchenyi utca 6, 4025 Debrecen
GPS-angivelse:                      47°31’42.49″N 21°37’24.41″E

Inventerad
Namn:                                         Urban Schwalbe och Pelle Molin
Datum:                                        2017-11-17

Historia
Det svenska nederlaget vid Poltava den 28 juni 1709 och kapitulationen vid floden Dnjepr tre dagar senare, innebar en vändpunkt för Sveriges och Europas historia. Åtföljd av endast c:a 1000 man nådde kungen staden Bender i nuvarande Moldavien i slutet av juli. Här kom de att stanna i tre år. Kungens plan var att få den turkiske sultanen att gå i krig mot tsaren, som nu allt mer hotade det osmanska väldet, men år efter år gick utan att något avgörande nåddes. I november 1712 hade Turkiet för tredje gången förklarat Ryssland krig, men denna gång krävde sultanen ordentlig militär hjälp från Sverige. Därför krävde han att Carl XII skulle ge sig iväg hem från Bender och sätta fart på de svenska rustningarna. I detta läge kom beskedet att Magnus Stenbock med den nya karolinska armén slutit vapenvila med fienden i Pommern. Sultanen fick uppfattningen att svenskarna avsåg att låta Turkiet bära hela krigsbördan och blev förbittrad. Han gav order om att kungen med våld skulle bortföras ur det svenska lägret och söndagen den 1 februari utbröt det som gått till historien som kalabaliken i Bender. Den förvirrade striden mot en sjufald övermakt slutade med att kungen och hans män blev fångar.
Fångenskapen tog dock snart slut då ett nytt bud från Pommern kom om att Stenbock slagit den gemensamme fienden vid Gadebusch. Sultanen ändrade genast åsikt och kungen fördes som högt ärad gäst till staden Demotika i nuvarande nordöstra Grekland. Sedan Turkiet slutit fred med Ryssland insåg kungen till sist att hans bemödanden varit förgäves. Det gällde nu att så snabbt som möjligt ta sig hem till Sverige för att försvara det svenska väldets yttermurar, sedan Stenbock slutligen tvingats kapitulera i fästningen Tönningen i Holstein 1713. I slutet av september 1714 bröt Carl XII upp med sitt följe på 1.500 man för att söka sig hem till Sverige. Efter en månads långsam färd var man framme i staden Pitesti i Valakiet, nuvarande Rumänien. Här beslöt kungen att lämna huvudstyrkan och så snabbt som möjligt ta sig hem. För att dölja sina förehavanden drog han sig undan med sin uppvaktning till en lantgård och roade sig med ryttarlekar i två dagar, d.v.s. han tränade ridning inför den långa hemfärden.
Sent på kvällen den 27 oktober bröt kungen upp med två följeslagare, generaladjutanten Gustaf Fredrik von Rosen och överstelöjtnanten Otto Fredrik von Düring, var och en medförande en handhäst. Själv kallade sig kungen Peter Frisk, medan von Rosen fick namnet Johann Palm och von Düring Erik Ungern. Alla tre gav sig ut för att vara kaptener, men bar inte den sedvanliga karolinska uniformen.
De red hela natten över Valakiets slätter upp mot de transsylvanska alperna in i Siebenbürgen. De red fort och försökte hitta genvägar, med följd att de red vilse. Klockan tre på morgonen såg de en eld i skogen och hittade en svinaherde som låg och sov. De blev visade rätt väg och kom på kvällen fram till en by där de fick nattkvarter och bytte hästar. Här kvarlämnades von Rosen, kanske för att hålla kontakt med följet, men för de andra gick färden vidare över den Ungerska slätten. Man utnyttjade nu ordinarie postskjuts nattetid, för att Düring skulle få tillfälle att återhämta sig. Efter en särskilt skarp ritt hade han nämligen fallit som död av hästen.
I Debrecen övernattade Karl XII på just detta värdshus, som då var mindre och ursprungligen ett skjutshåll (idag värdshus och pensionat). Som minne har man en Karl XII-svit (inrett under 1800-talet och man vet idag inte om det var det rätta rummet).
Framme i Wien steg de på nytt till häst – det var nu den 3 november – och fortsatte färden upp längs Donau genom Tyskland, med undvikande av de större städerna. I Kassel tvingades dock konungen att, mot sin vana, tömma en bägare vin för att dölja vem han var.
Natten mellan den 10 och 11 november nådde kungen och hans följeslagare Stralsund. Det var 15 dagar sedan de lämnat Pitesti och på åtta dygn hade de tillryggalagt vägen mellan Wien och Stralsund.

 Ägare
Namn:                                        Ferenc Mérész, Régi Posta Étterem és Fogadó
Adress:                                       4025 Debrecen, Széchenyi u. 6
Tfnnr:                                         +36-52-325-325
Mail-adress                              info@regiposta.hu

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                       Debrecens kommun, Dr. Dóra Léka
Adress:                                      Mayor´s office, City of Debrecen, 20. Piac Street, Debrecen H
4024
Telefon:                                     0036 52 511 415
Mail-adresS:                            kulugy@ph.debrecen.hu

Övrigt
Minnesplatta med granitram med bronsrelief och förgyllda detaljer uppsatt år 1914 i samband med 200-årsjubileet av Karl XII:s besök i det dåvarande värdshuset av en studentorganisation, kallad Debrecen Mensa Academia i syfte att förarga Ryssland under det då pågående första världskriget. Organisationen finns inte kvar idag. B  73 cm och H 110 cm. Huset är numera kulturmärkt
Text (översättning från ungerska): HÄR RASTADE KARL XII SVENSK KUNG DEN 13:e NOVEMBER 1714  UPPSATTES AV MENSA ACADEMIA I DEBRECEN MED TACKSAMHET OCH RESPEKT FÖR DET SVENSKA FOLKET
Informationsskylt: Nej

Urban Schwalbe
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur