Registerkort Nr HU01

Minnesmärke över slaget 1710 i Romhány

 Land                                         Ungern

Kommun (motsv)               Romhány

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Kossuth utca i NV utkanten av Romhány
GPS-angivelse:                      47°56’2.61″N 19°14’55.15″E

Inventerad
Namn:                                        Urban Schwalbe och Pelle Molin
Datum:                                       2117-11-16

Historia
Efter slaget vid Trencsény/Trencin 1708 under det ungerska frihetskriget upplöstes Rákóczis armé. Befolkningen var trött på kriget som hade hållit på i sju år och ville inte proviantera soldaterna längre. Samtidigt var de österrikiska befälhavarnas manövrar väl planerade och därför framgångsrika. Ungefär samtidigt ansökte Mihály Potoczki om att få gå in i Ungern med sina svenska soldater, som efter slaget vid Poltava hade skiljts från Karl XII:s armé och var förföljda av ryssarna. Rákóczi sa ja med villkoret att svenskarna och polackerna stödjer honom.
Svenska översten Zülich ogillar tanken att Rákóczi skickar dem mot den österrikiska kejserliga armén, något han gör klart för Rákóczi.
Tanken var att bryta igenom österrikarnas linje och för detta valde man nordöstra Ungern. Det fanns en stark fästning i Érsekújvár/Nové Zámky som tillhörde Rákóczi. Motståndaren heter Heister. Han hade det inte lätt på grund av att kejsaren koncentrerade sig på andra konflikter bland annat i Spanien och vid Rhenfloden. Rákóczi hade haft samma ryttare i 5-6 år, de kände till terrängen och motståndet väl. Den ungerska hären bestod av
17 050 ryttare (31 regemente), 3500 hajdukar (5 regemente), Zays grenadjärregemente, 3000 soldater under Antal Esterhazys befäl samt cirka 3000 legosoldater (svenskar och polacker). Totalt cirka 27 000 soldater. Österrikarna förfogade över 36 320 soldater.
Slaget började klockan tre på eftermiddagen när svenskarna som fanns i mitten på frontlinjen, och polackerna attackerade med stor kraft. Svenskarna tryckte tillbaka fienden mot sumpmarken i närstrid. Attacken gick väldigt bra i början men i brist på tydlig ledning började kuruc-soldaterna plundra för tidigt. Det verkar som att varken Rákóczi eller Károlyi kunde påverkade händelserna, detta trots att huvudstyrkan fortfarande väntade lite längre bort och var redo att ingripa.
Svenskarna omgrupperade sig och gick till attack ännu en gång med svärd i hand. De andra trupperna blev efter och kunde inte hjälpa till. Ungefär samtidigt vänder turen för Rákóczi (och svenskarna) när österrikarna går till motattack. Saint-Croix upptäcker en lucka mellan svenskarna och hajdukerna när hajdukerna flyr. När svenskarna ser vad som händer följer de efter infanteriet.
Slaget tog allt som allt endast en och en halv timma. En orsak till det snabba slaget var januarimörkret.
Svenskarna uppmanade Rákóczi att förfölja fienden, men han vill inte trots att man fortfarande hade en chans att segra.
Theatrum Europeum uppgav att antalet döda uppgår till 1500. I Kolinovics krönika nämns liknande siffror. Turóczi László hävdar däremot i Ungaria att fyrtio svenskar och fyrtio polacker hade stupat.
Rákóczi hade lärt sig en hel del under slaget, bland annat insåg han att det behövs välutbildade officerare. Han är mycket nöjd med svenskarna och polackerna och har förhoppningen att i framtiden kunde dessa vara arméns kärna, men i början av mars vill de resa hem. Rákóczi försöker hålla de tillbaka, men förgäves.
Slaget vid Romhány blev hela frihetskrigets sista stora slag.

 Ägare
Namn:                                        Orten Romhány genom dess borgmästare Mr.(Mayor) Attila Vezér,
Adress:                                      2654 Romhány, Kossuth út 63
Tfnnr:                                        0036 35 355 011, 0036 35 520-012 355-232 eller mobil 06/30-621-9340
Mail-adress                              rompolg@is.hu eller onkormanyzat@romhany.hu

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Monumentet invigdes 1933-01-20 med närvaro av bl a Ungerns premiärminister Gyula Gömbös. Det är 8 m högt och 2 m brett, byggt av mycket speciell ”Romhány-sten” från ett stenbrott i närheten. Det är krönt av den mytomspunna ungerska (örnliknande) turulfågeln. På framsidan finns en relief av Rákóczi, på högra sidan en bronsplatta med text om den svenska insatsen och en polsk motsvarighet finns på vänstra sidan.
Text under lilla riksvapnet: SÖNER AV SVERIGE GÅVO HÄR SIDA VID SIDA MED RAKOCZIS UNGERSKA OCH POLSKA HJÄLTAR DEN 22 JANUARI 1710 SITT LIV FÖR UNGERNS FRIHET. TACKSAMMA UNGRARE RESTE STENEN ÅR 1932
Informationsskylt:  Nej

Urban Schwalbe
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten