1676 Bakhållet vid Anderstorp

500px-Rutger_von_AschebergDanmark och Sverige låg i krig om landområdena Skåne, Halland och Blekinge som förlorades vid freden i Roskilde. Kristian den IV hade återtagit Skåne och hösten 1676 gick svenskarna till motoffensiv. Femton tusen soldater tränger in i norra Skåne, där snapphanar understöder de danska trupperna. På Karl den XI:s order bryter general Rutger von Ascheberg upp med sin del av hären från ett läger i Norrvidinge för att gå mot Kristianstad som danskarna håller. På vägen går de över Hasslebro i Stockamöllan och genom Anderstorp. Där överfalls de ur bakhåll varvid minst 50 svenska soldater stupar. Det hela resulterar i att byn bränns ner till grunden. De stupade svenska soldaterna begravdes på en bit mark som kom att kallas ”Svenskingalyckan”.