Tjeckien

Text

CZ01. 1645 Minnessten över slaget vid Jankov Proj 14
CZ02. 1645 Gravkors på massgrav från slaget vid Jankov i Bedrichovicích   Proj 14
CZ03 1645 Gravkors på massgrav från slaget vid Jankov i Ratmerice  Proj 14
CZ04 1645 Minnesvård över fältsjukhus och gravarna från 1645 i Královna  Proj 14
CZ05 1648 Inskription över slaget på Karlsbron i Prag  Proj 14