1808 Slagen vid Virta bro (FI23)

SandelsFörsta Slaget vid Virta bro var ett slag nära Idensalmi kyrka under det finska kriget den 27 oktober 1808. Svenskarna som innehade en omsorgsfullt befäst ställning norr om bron, vann här under Johan August Sandels ledning en seger över ryssarna under furst Michail Petrovitj Dolgorukov som stupade i striden.

Andra Slaget vid Virta bro ägde rum den 9-10 november 1808. Till Salahmi anlände vid månadsskiftet oktober/november 1808 under kapten Gyllenskölds befäl, 700 man av Livgrenadjärregementet vilka nyligen landstigit på finländska kusten, och bestämdes till förstärkning av Sandels brigad. De svenska trupperna i Finland hade väntat sig en förstärkning efter ett löfte som var tio gånger större, men endast 700 anlände. Sandels kunde härigenom nu räkna 2400 man under sitt befäl.
Virta bSandels bestämde sig för att på nytt möta ryssen, till företagets ledare bestämdes major Duncker, under vars befäl ställdes 400 livgrenadjärer, 300 savolaxare och 200 man savolaxjägare. Åter igen drabbade den svenska armén samman med den ryska på Virta bro. Den ryske skalden Konstantin Batiusjkov som själv var närvarande har skaldat om kvällen och natten mellan den 9 och 10 november 1808: ”Minnes
du, du ärans barn, Idensalmis hemska natt?…”
Svenskarna fick ge vika för den ryska övermakten och drog sig tillbaka till Sandels övriga trupper. 250 svenskar dog, skadades eller tillfångatogs under denna andra drabbning på Virta bro. Major Malm som var en svensk (finlandssvensk) officer råkade vid det svenska återtåget i fångenskap och blev illa sårad i benet. Han var en av 50 svenskar som fångades och fördes till Sankt Petersburg, vid sidan löjtnant Weber och fänrik Plomgren, den sistnämnde från Livgrenadjärregementet. Malm bemöttes med största aktning av ryssarna i Sankt Petersburg och tilläts att något före fredsslutet 1809 återvända till hemlandet.

(delvis utdrag ur Wikipedia)